ОСВІТА

2022 р. – магістр права (Академія праці, соціальних відносин і туризму).

2021 р. – доцент (диплом АД №006190), Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

2021 р. – магістр початкової освіти. Вчитель закладу початкової школи. Організатор освіти. Практичний психолог. Педагог з інклюзивного навчання. Викладач закладу вищої освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2016 р. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2011 р. – викладач англійської мови та зарубіжної літератури, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2006 р. – магістр з обліку і аудиту, викладач економічних дисциплін, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

2020 р. по теперішній час – проректор з міжнародних зв’язків та проєктної діяльності, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

2023 р. по теперішній час – доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

2022-2023 рр. – доцент кафедри публічного і адміністрування, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

2018-2022 рр. – доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

2018-2020 рр. – керівник відділу міжнародних зв’язків, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2013-2018 рр. – старший викладач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

2008-2018 рр. – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2028 р. по теперішній час – Голова ГО «Ресурсний центр сталого розвитку».

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Дослідження прав людини, процесів демократії, багатоманітності, європеїзації та інтернаціоналізації українського суспільства; менеджмент в освіті, прогресивний університетський менеджмент; STEAM та STEM-освіта, методи навчання з використанням інформаційних технологій; сталий розвиток України; волонтерство; формування нового українського покоління та захист його прав; формування професійних компетентностей майбутніх учителів іноземних мов початкових класів шкіл різних типів, вивчення методики викладання іноземних мов у початковій школі та модернізація сучасних підходів до викладання іноземної мови як у початковій, так і в старшій школі.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2022-2023 рр. – Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя.

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

2015-2018 рр. – організатор і виконавець щорічного Міжнародного Студентського Літнього Табору “Демократія, права людини, різноманіття та європеїзація українського суспільства”.

2015-2017 рр. – виконавець україно-чеського проєкту «Передача європейського досвіду у сферах освітнього менеджменту, міжнародного співробітництва Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Григорія Сковороди».

2017 р. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth KA105 «Зміцнення кроскультурних зв’язків, охоплення відмінностей».

2017-2018 – виконавець україно-чеського проєкту «Прогресивне управління університетом».

2017-2020 рр. – менеджер проєкту програми Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

2019 р. – координатор і виконавець проєкту Erasmus Youth KA105 «Обмін культурною спадщиною».

2020 р. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth №2019-1-TR01-KA105-071065 «Інша країна – інше життя».

2020 р. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth № 2019-1-TR01-KA105-070217 «Єдність це сила».

З 2020 р. – координатор проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ).

2021-2023 рр. – менеджер проєкту програми ЄС ERASMUS+ KA2: CBHE «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)»

2020-2022 рр. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth № 2019-3-TR01-KA105-079765 «Виявлення та спільне використання загальнолюдських та моральних цінностей».

2020-2021 рр. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth №2019-2-TR01-KA105-078608 «Картина на стіні».

2020-2021 рр. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth №2019-3-TR01-KA105-078963 «Давайте напишемо утопію».

2020-2022 рр. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth №2020-2-TR01-KA105-095864 «Еко-майбутнє».

2020-2022 рр. – координатор проєкту програми Erasmus+ Youth №2020-3-TR01-KA105-097465 «Мистецтво об’єднує».

2022-2023 рр. – учасник проєкту «Управління інтернаціоналізацією та німецько-українське академічне співробітництво 2022/2023».

2022-2023 рр. – учасник проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя».

2020-2022 рр. – учасник україно-чеського проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті».

2022-2023 рр. – учасник україно-чеського проєкту «Посилення можливостей вищих закладів освіти педагогічного спрямування в Україні».

СТАЖУВАННЯ

2008 р. – підвищення кваліфікації у сфері туризму (Навчально-курсовий центр підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму КУТЕП).

2018 р. – майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей (Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»).

2020 р. – підвищення кваліфікації «Написання проектів. Фонди ЄС», 1 кредит ECTS (32 години), Сертифікат 1765.20.

2020 р. – міжнародне стажування «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», 6 кредитів ECTS (180 годин), сертифікат 2020/10/1307.

2022 р. – підвищення кваліфікації «Антикорупційна політика в Україні», сертифікат ПК58/2025.06.2022/004, 1 кредит ECTS (30 годин).

2022 р. – підвищення кваліфікації «Create Creative Entrepreneurs Leaders School», 0.5 ECTS (15 годин).

27.03.2023 р. – міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та України» 1,5 кредити ECTS (45 годин). Сертифікат ESN №13087.

2023 р. – підвищення кваліфікації «Challenges and Opportunities for the Development of Professional Competences in Higher Education» (24 годин).

2023 р. – підвищення кваліфікації «Interculturalism in Public Policy», 18 годин, 0.6 ECTS.

2023 р. – підвищення кваліфікації «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience», 6 ECTS (180 годин).