Освіта

2011 р. – вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуальні засади та інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму» та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

2002–2006 рр. – навчання в аспірантурі (заочно) за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

2002 р. – диплом з відзнакою за спеціальністю «Країнознавство»: «Магістр країнознавства», факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2001 р. – диплом з відзнакою за спеціальністю «Країнознавство»: «Спеціаліст з країнознавства. Перекладач», факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Січень 2021 – дотепер – експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Березень 2020 – дотепер – керівник сектору академічної мобільності та сектору супроводу проектів відділу міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка.

Квітень 2017 – квітень 2019 – старший експерт з питань секторальної політики Програми залучення фахівців Проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (ASSOCIATION4U – A4U), МОН України.

Січень 2015 – дотепер – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – дотепер – Інституційний координатор програми Еразмус+ у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

2009 – дотепер – доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007–2016 – Інституційний координатор програми Еразмус Мундус і Темпус у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Громадська діяльність

З 2020 – член ГО «Інноваційний університет».

З 2018 – член ГО «Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції».

З 2010 р. – член Української асоціації європейських студій (УАЄС).

Сфера наукових та освітніх інтересів

Європейська інтеграція, історія європейської інтеграції, спільні політики Європейського Союзу, співпраця України та Європейського Союзу, інтеграція України в європейській освітній простір, освітня політика ЄС, політика ЄС у сфері туризму, управління міжнародними проектами.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Інтернаціоналізація вдома»: імплементація стратегії інтернаціоналізації у Львівському національному університеті імені Івана Франка».

Реалізовані грантові проєкти

З грудня 2020 р. – проєкт Шведського інституту “Digital at Home” (2020–2022), Baltic University Program (BUP), Uppsala University (Sweden).

З червня 2020 р. – координатор проекту всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна» між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (Британська Рада, програма ЄС «Дім Європи»): (2020–2022). 

З 2019 р. – проєкт програми Жана Моне Erasmus+ Jean Monnet Network “Linking Europe at the periphery” 612019-EPP-1-2019-1-TR-EPPJMO-NETWORK «Пов’язуючи Європу з периферією», координатор – Близькосхідний технічний університет, Анкара, Туреччина (06.09.2019–05.09.2022).

2019 р. – проєкт «Два кроки: інтернаціоналізація на практиці – Швеція, Україна та Білорусь», Уппсальський університет, Уппсала, Швеція.

 З 2018 р. – проєкт Програми Жана Моне Еразмус+ 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій» (Центр Досконалості імені Жана Моне) (2018–2021).

 З жовтня 2017 р. – Еразмус+ КА2 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський зв’язок», основним завданням якого є розробка та запровадження англомовної магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні студії» (2017–2021).

Учасниця та співкоординаторка проєкту Темпус «Розробка та впровадження багатомовних освітніх програм для викладачів Університетів Грузії та України» /  530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF MULTILINGUAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS AT UNIVERSITIES OF GEORGIA AND UKRAINE. Coordinator – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia (2012–2016).

Жовтень 2015 – координатор Осінньої школи «Добре врядування через залучення громадянського суспільства», організований Тартуським університетом (Естонія) та факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за підтримки Інформаційного центру ЄС в рамках проекту «Добре врядування через залучення громадянського суспільства до України», за підтримки Естонського МЗС.

Стажування

Участь у програмі Еразмус + KA1 – мобільність персоналу для навчання/стажування:

  • Університет Арістотеля, Салоніки, Греція (жовтень, 2019);
  • Університет Турку, Фінляндія (червень, 2019);
  • Університет Мінью, Брага, Португалія (травень, 2019);
  • Університет Коменського в Братиславі, Братислава, Словацька Республіка (липень, 2018);
  • Зальцбурзький університет, Інститут політичних наук, Зальцбург, Австрія (квітень, 2018);
  • Гумбольдський Університет, Берлін, Німеччина (січень, 2017; лютий, 2018);
  • Університет Фоджа, Фоджа, Італія (вересень, 2017).

Участь у програмі Еразмус + KA1 – Обмін академічним персоналом – Мобільність персоналу для викладання:

  • Факультет соціології та історії, Жешувський Університет, Жешув, Польща (листопад, 2018);
  • Інститут політичних наук, Університет Ополе, м. Ополе, Польща (червень, 2016).

Стажування в Центрі Європи Варшавського університету, Варшава, Польща (листопад, 2018).

Наукове стажування у Софійському університеті Святого Климента Охридського, м. Софія, Болгарія (квітень 2016 р.).

Наукове стажування в Українському католицькому університеті, м. Львів (лютий–червень, 2016 р.).

Наукове стажування в Інституті досліджень європейської інтеграції Віденського Університету, Австрійське Агентство з міжнародного співробітництва в галузі освіти і досліджень (OeAD-GmbH), м. Відень, Австрія (листопад 2015 р.).

Наукове стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), (01.11.2012–01.05.2013).

Наукове стажування на факультеті міжнародних відносин Економічного університету (м. Прага, Чеська Республіка), квітень–липень, 2010 р.

Наукове стажування в Інституті Міждисциплінарних студій “Artes Liberales” Варшавського університету (Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Librales”, University of Warsaw, м. Варшава, РП) та Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (Pultusk Academy of Humanities, м. Пултуск, РП) в межах програми „Каса ім. Мяновского” (Scholarship for Young Scientists from Mianowski Fund), 21.09.2009 р. по 20.12.2009 р. – Наукове стажування в Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (м.Пултуск, Республіка Польща) в межах програми Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці Lot6 (Україна, Білорусія, Молдова), квітень, 2008 р.