Освіта

1982 р., спеціаліст з економіки, Київський державний університет імені Тараса Шевченка.

1990–1993 рр., аспірантура, кандидат економічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1998–2002 – докторантура, доктор економічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність

З 2019 – член громадської організації «Інноваційний університет».

З 2004 – член спеціалізованих вчених рад Д.26.001.12 (КНУ імені Тараса Шевченка) та Д.26.247.01 (ІДСД НАН України).

Член редколегії наукових видань «Демографія та соціальна економіка», «Теоретичні та прикладні питання економіки», «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», «Economics & Education» (Латвія), “Innjvative Economics and Management” (Грузія) та ін.

З 2018 – головний редактор журналу «Ринок праці та зайнятість населення».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Економіка персоналу, людський капітал, соціоекономіка, соціальна відповідальність, соціальна безпека, людський розвиток.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Розвиток співпраці з роботодавцями на економічному факультеті».

Стажування

2018, 2020 – Польща, Академічна мобільність (викладання, стажування).

2019 – США, участь у циклі наукових семінарів, присвячених вивченню соціо-економічних особливостей міграції українців до США, організованих Центром Демографічних і соціо-економічних досліджень українців у США Наукового товариства імені Шевченка в Америці.