Освіта

1985 р., філолог; викладач української мови та літератури, Харківський державний університет імені О. М. Горького, м. Харків.

2005 р., доктор педагогічних наук (спеціальність «Теорія і методика професійної освіти»), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ.

2020 р., магістратура (спеціальність «Філологія. Мова та література (польська). Переклад»), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.

2019 р. магістратура (спеціальність Публічне управління та адміністрування»; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2016 – дотепер – завідувач кафедри української мови і літератури, керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

2006–2016 рр. – головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ).

Громадська діяльність

З 2019 р. – член громадської організації «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Освіта, вища філологічна освіта, лінгводидактика.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Створення ресурсного центру професійного розвитку вчителя».

Реалізовані грантові проєкти

Erasmus+ Jean Monnet Module «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів».

Створення постійно діючого освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй інфо-медійна грамотність» (за підтримки IREX, посольств США та Великобританії, Академії Української преси, МОН України) (2020–2021 рр.).

Стажування

2018 р. – “Artes Liberales” Варшавського університету, Ягеллонський університет (Польща) у рамках міжнародного проекту «Інноваційний університет і лідерство».  

2013 р. – Педагогічний університет імені Комісії національної освіти (м. Краків).