доктор педагогічних наук, професор

Освіта

2021 Бакалавр спеціальної освіти (Логопедія). Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей дошкільного віку з вадами мовленнєвого розвитку, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

2018 Магістр освіти з мови і літератури. Викладач англійської мови і світової літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

2014 Доктор педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

1999   Кандидат педагогічних наук, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)

1993Кваліфікація «Вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва» (Диплом спеціаліста), Ізмаїльський державний педагогічний інститут

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017 – д/час – професор кафедри дошкільної та початкової освіти, гарант ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта (Спеціальність 013 Початкова освіта РВО Магістр)

Школа імені Дмитра Шостаковича (Shostаkovich School of Music, Art and Sport), м. Нью-Йорк, США, 2014 – 2016 –асистент учителя (програма повного дня Pre-K, програма Gifted and Talented Education (GATE) авторська програма «Speech, Art, Craft for Bilinguals)

Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1993 – 2001 – викладач, в.о. доцента, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

Громадська діяльність

2022 – д/час ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» (м. Київ, Україна)

2021 – д/час ГО «Інноваційний університет» (м. Київ, Україна)

2019 – д/час Ізмаїльський осередок ВГО «Українська Асоціація корекційних педагогів» (м. Київ – м. Ізмаїл, Україна)

2019 – д/час Сектор вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (член НМК 1 із загальної, професійної освіти та спорту, підкомісія 013 «Початкова освіта»)

Сфера наукових інтересів

Педагогіка вищої школи. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери до проєктної діяльності. Педагогіка дошкільної та початкової освіти. Інклюзивна освіта. Теорія та методика позашкільної й альтернативної освіти. Менеджмент і корпоративна культура в сфері освіти.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018 – 2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема мікропроєкту: «Модель підготовки академічної спільноти гуманітарного університету до крос-культурної комунікації (вектор міжнародного співробітництва з закладами вищої освіти країн Подунав’я)»

Реалізовані грантові проєкти

2022 – Учасник Міжнародного проєкту DAAD «Психосоціальна підтримка людей в кризі» при Службі академічних обмінів (ID проєкту 57609387) у рамках програми «Діалог-Схід-Захід» (Українська школа урядування (УШУ, м. Київ, Україна), Інститут психології Гамбурзького університету (Німеччина).

Стажування і підвищення кваліфікації

2018 – Румунія, Галацький університет «Dunerea de Jos». Вивчення індикаторів якості вищої освіти майбутніх фахівців закладів дошкільної та початкової освіти