Освіта

 • Правознавство (бакалавр, магістр); закінчила Національний університет «Одеська юридична академія».
 • Державна служба (магістр); закінчила Національний університет «Одеська юридична академія».
 • Психологія (спеціаліст, магістр); закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
 • Інтелектуальна власність (магістр); закінчила Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.
 • Облік та аудит (бакалавр, право); закінчила Приазовський державний технічний університет.
 • Філологія (англійська, німецька, китайська) (бакалавр, магістр); Міжнародний гуманітарний університет.
 • Кандидат юридичних наук (кафедра криміналістики Національний університет «Одеська юридична академія»).
 • Доктор юридичних наук (кафедра криміналістики Національний університет «Одеська юридична академія»).

Робота

1 серпня 2019 р. – нині

Голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Інноваційний університет».

2011 – нині

Професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія».

2018 – нині

Голова правління громадської організації «Міжнародна фундація розвитку».

2016-2018 рр.

Директор Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Національного університету «Одеська юридична академія».

2014-2016 рр.

Начальник відділу координування інформаційно-аналітичного забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія».

2007 – 2013 рр.

Юрист юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія».

Членство у професійних організаціях

 • Керівник наукового гуртка “De mendacio veritas”.
 • Член міжнародної організації «Конгрес криміналістів».

Завершені програми та міжнародні курси

2016 р.

Підвищення кваліфікації в галузі юридичних наук, з правових та соціальних аспектів захисту прав інтелектуальної власності в інформаційній сфері (Інститут національної безпеки Приморської академії, Слупськ, Польща).

2017–2018 р.

Учасник проекту  «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: впровадження інновацій і відносини з стейкхолдерами» (за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань). Протягом жовтня-листопада 2017 р. пройдено 4-тижневий тренінг на базі Варшавського та Ягелонського університетів (Польща).

2017 р.

Опанувала програму стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва).

2017 р.

Опанувала програму стажування в Центрі судових експертиз (Вільнюс, Литва).

2017 р.

Учасник Літньої академії лідерства (м. Одеса, Україна).

2017 р.

Розпорядженням Президента України призначено грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік щодо проведення дослідження під назвою «Теоретико-практичні засади отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні».

Громадська діяльність

2016 р.

Cпіворганізатор міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд в майбутнє».

2016 р.

Організатор опитування «Підготовка до розробки стратегії модернізації правничої освіти в Україні».

2016–2017 рр.

Формування та публічне обговорення пропозицій до Концепцій вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки професії правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії.

2007 р. – нині

Співзасновник та член правління БФ «Людина».

2018 р. – нині

Cпівзасновник та голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку».

2019 р. – нині

Співзасновник та голова правління ВГО «Інноваційний університет».

2012–2019 рр.

Співорганізатор круглого столу «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Управління та координація; стратегія та тактика; оптимізація на макро- та мікрорівнях; розвиток; освіта; інновації; інформація; технологічне забезпечення; інформаційне забезпечення досудових і судових процесів; вербальна і невербальна інформація; процесуальні та криміналістичні проблеми використання вербальної та невербальної інформації; онлайнізація; мережа Інтернет.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2017 – травень 2018 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: впровадження інновацій і відносини з стейкхолдерами».
Теми проєктів:
1. Афілійований працівник;
2. Бізнес-інкубатор;
3. Інформаційна платформа.

Публікації

Автор понад 160 публікацій (монографій – 5, посібників – 7, 1 енциклопедії (у співавторстві), 2 підручника (у співавторстві), 1 довідник (у співавторстві), фахових статей – понад 50, тез доповідей – понад 95 та ін.), основними серед яких є:

 • Методика розслідування нападів на інкасаторів : монографія / О. П. Ващук. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 333 с.;
 • Ващук О. П. Поліграфологічна та психофізіологічна діагностика особистості [Книга]: навч.-метод. посібник / О. П. Ващук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Каф. криміналістики. — Одеса: Юридична література, 2016. — 84 с.;
 • Тактика використання невербальної інформації в кримінальному провадженні : монографія / О. П. Ващук. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 580 с.
 • Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи: монографія / О. П. Ващук. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. — 430 с.
 • Formation of modern incentive system for managers in the context of Eurepean intergration processes.Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4. – № 1. – 2018. – P. 49–61;
 • Ващук О. П. Криміналістична невербалістика: навч.-метод. посіб. / О. П. Ващук. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. — 88 с.;
 • Антроподжерельна невербальна інформація в кримінальному провадженні: криміналістичні засади / О. П. Ващук // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. – Одеса : 2018. – 48 с.