ОСВІТА

2023 р. – магістр, спеціальність «Біологія», Запорізький національний університет.

2023 р. – магістр середньої освіти (біологія та здоров’я людини), вчитель біології та основ здоров’я, хімії, екології, Криворізький державний педагогічний університет.

2018 р. – вчене звання професора кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, НТУ «Дніпровська політехніка».

2017 р. – доктор технічних наук, спеціальність 21.06.01 – «Екологічна безпека», ДВНЗ «Національний гірничий університет».

2016 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки у 2015 році за «Розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України».

2016 р.– магістр, спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів», Національний гірничий університет.

2011 р. – вчене звання доцента кафедри екології, Національний гірничий університет.

2008 р. – кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – «Екологія», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

2001 р. – спеціаліст, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», Національна гірнича академія.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

Перший проректор НТУ «Дніпровська політехніка».

Професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка» (за сумісництвом).

Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка».

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Член Наукової ради Національного фонду досліджень.

Член науково-технічної екологічної ради при Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Член науково-технічної ради при Департаменті екологічної політики Дніпровської міської ради.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2023 р. – ВГО «Інноваційний університет».

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Напрям наукових інтересів полягає в вивченні наслідків дії антропогенних та природних факторів на людину та екосистеми; розробленні методів і заходів збереження та поліпшення навколишнього середовища; обґрунтуванні теоретичних основ оцінок техногенного ризику, розробленні та пошуку з їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою; удосконаленні наявних, створення нових екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів; дослідженні впливу техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище, обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення їх із експлуатації.

Сфера освітніх інтересів полягає в реалізації проєктів спрямованих на збереження й омолодження кадрового освітньо-наукового потенціалу країни та зменшення відтоку кваліфікованих фахівців; створенні умов з популяризації науково-дослідної діяльності серед студентів та молодих науковців; розвиток мереж регіональних науково-дослідних центрів, обладнаних сучасним інноваційним устаткуванням, інформаційним та програмним забезпеченням.

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

2023-2025 рр. – учасник проєкту Європейської Комісії за Програмою Erasmus+/Capacity Building in Higher Education ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2-101082621 «Magister Programme in Eco-Mining and Innovative Natural Resources Management» від НТУ «Дніпровська політехніка» (Магістерська програма з інженерного еко-майнінгу та інноваційного управління природними ресурсами (EMINReM).

2023-2025 рр. – учасник проєкту Critical raw materials provision in the European Union в рамках гранту від ERASMUS Jean Monnet (101127415 – CRMPEU – ERASMUS-JMO-2023).

2022–2024 рр. – координатор проєктів в НТУ «Дніпровська політехніка», що реалізуються за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в рамках проєкту «Establishment of German-Ukrainian University Network for Securing Successful Education in Ukrainian Universities in Time of War and Crisis» програми фінансування «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis, 2022–2024».

СТАЖУВАННЯ

01-30.06.2021 р. – КП «Центр екологічного моніторингу» ДОР», загальний обсяг 120 год.

05-06.05.2021 р. – навчання для керівників експертних груп, яке організувало Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг відбувся  в онлайн форматі на платформі ZOOM. Сертифікат Національного агентства про підвищення кваліфікації в розмірі одного кредиту ЄКТС (30 годин).

01.03-29.04.2022 р. – підвищення кваліфікації на базі Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати «Сертифікація товарів та послуг», сертифікат на 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

20-22.01.2022 р. – ТОВ «Інтерсерт-Україна», навчання та набуття кваліфікації «Внутрішній аудитор інтегрованих систем менеджменту» відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та положень ISO 19011:2018, сертифікат №101 881, 18 годин (0,6 кредиту).

18.10-19.11.2021 р. – Dnipro University of Тechnology (DUT, Ukraine) with support of the German Academic Exchange Service DAAD, CERTIFICATE Seminar “Transition to sustainable consumption and production in industry: the business management context”, 4 ECTS credit points (120 academic hours).

17.09.2022 р. – Центр розвитку публічного адміністрування НТУ «Дніпровська політехніка», короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців з питань аудиту в органах публічної влади, сертифікат №ЗК 02070743-ПЕППУ-04- 2022-30, 30 годин (1 кредит ЄКТС).

04.02.2020 р. – Академія управління ризиками в системах менеджменту, семінар «Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств», сертифікат №1-1039, 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС).

2021 р. – НТУ «Дніпровська політехніка», загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування», сертифікат № 014/ПЕПтаПУ/2021, 575 годин (19,2 кредитів ЄКТС).

25-26.05.2022 р. – тренінг в межах проєкту Erasmus-JMO-2021-HEI-TCH- RSCH-101048055-«AICE-With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe»; сертифікат про проходження тренінгу «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики Європейського союзу»; №101048055-25-077; 0.5 кредиту (15 годин).

30.05-22.07.2022 р. – Brandenburgische Technische Universitat and Dnipro University of Technology. Certificate – training seminar «Measuring and management of sustainability», 90 academic hours (3 ECTS credit points).