ОСВІТА

2018 рік – вчене звання професора кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, НТУ «Дніпровська політехніка»;

2017 рік – доктор технічних наук, спеціальність 21.06.01 – «Екологічна безпека», ДВНЗ «Національний гірничий університет»;

2016 рік – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки у 2015 році за «Розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України»;

2016 рік – магістр, спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів», Національний гірничий університет;

2011 рік – вчене звання доцента кафедри екології, Національний гірничий університет;

2008 рік – кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – «Екологія», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;

2001 рік – спеціаліст, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», Національна гірнича академія.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

Перший проректор НТУ «Дніпровська політехніка»;

Професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка» (за сумісництвом);

Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка»;

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

Член Наукової ради Національного фонду досліджень;

Член науково-технічної екологічної ради при Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Член науково-технічної ради при Департаменті екологічної політики Дніпровської міської ради.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВГО «Інноваційний університет».

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Напрям наукових інтересів полягає в вивченні наслідків дії антропогенних та природних факторів на людину та екосистеми; розробленні методів і заходів збереження та поліпшення навколишнього середовища; обґрунтуванні теоретичних основ оцінок техногенного ризику, розробленні та пошуку з їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою; удосконаленні наявних, створення нових екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів; дослідженні впливу техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище, обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення їх із експлуатації.

Сфера освітніх інтересів полягає в реалізації проектів спрямованих на збереження й омолодження кадрового освітньо-наукового потенціалу країни та зменшення відтоку кваліфікованих фахівців; створенні умов з популяризації науково-дослідної діяльності серед студентів та молодих науковців; розвиток мереж регіональних науково-дослідних центрів, обладнаних сучасним інноваційним устаткуванням, інформаційним та програмним забезпеченням.

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

Учасник проєкту Європейської Комісії за Програмою Erasmus+/Capacity Building in Higher Education ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2-101082621 «Magister Programme in Eco-Mining and Innovative Natural Resources Management» від НТУ «Дніпровська політехніка» (Магістерська програма з інженерного еко-майнінгу та інноваційного управління природними ресурсами (EMINReM) 2023-2025 рр.

Учасник проєкту Critical raw materials provision in the European Union в рамках гранту від ERASMUS Jean Monnet (101127415 – CRMPEU – ERASMUS-JMO-2023) 2023-2025 рр.

СТАЖУВАННЯ

Стажування в КП «Центр екологічного моніторингу» ДОР» з 01 червня 2021 року по 30 червня 2021 року., загальний обсяг 120 год.

Навчання для керівників експертних груп, яке організувало Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг відбувся 05-06 травня 2021 року в онлайн форматі на платформі ZOOM. Сертифікат Національного агентства про підвищення кваліфікації в розмірі одного кредиту ЄКТС (30 годин).

Підвищення кваліфікації на базі Криворізького представництва Дніпропетровської торгово- промислової палати «Сертифікація товарів та послуг», 01 березня – 29 квітня 2022 р., сертифікат на 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

ТОВ «Інтерсерт-Україна», 20-22.01.2022 р. пройшов навчання та набув кваліфікацію «Внутрішній аудитор інтегрованих систем менеджменту» відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та положень ISO 19011:2018, сертифікат №101 881, 18 годин (0,6 кредиту)

Dnipro University of Тechnology (DUT, Ukraine) with support of the German Academic Exchange Service DAAD, CERTIFICATE Seminar “Transition to sustainable consumption and production in industry: the business management context” 18 October – 19 November 2021, 4 ECTS credit points (120 academic hours).

Центр розвитку публічного адміністрування НТУ «Дніпровська політехніка», короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців з питань аудиту в органах публічної влади, сертифікат №ЗК 02070743-ПЕППУ-04- 2022-30 від 17 вересня 2022 р., 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Академія управління ризиками в системах менеджменту, семінар «Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств», сертифікат №1-1039 від 04.02.2020 р., 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС).

НТУ «Дніпровська політехніка», загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Професійна діяльність фахівців з надання публічних послуг в органах місцевого самоврядування», сертифікат № 014/ПЕПтаПУ/2021, 575 годин (19,2 кредитів ЄКТС).

Тренінг в межах проєкту Erasmus-JMO-2021-HEI-TCH- RSCH-101048055-«AICE-With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe»; сертифікат про проходження тренінгу «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики Європейського союзу», 25-26 травня 2022 року; №101048055-25-077; 0.5 кредиту (15 годин).

Brandenburgische Technische Universitat and Dnipro University of Technology. Certificate – training seminar «Measuring and management of sustainability», 30 May to 22 July 2022, 90 academic hours (3 ECTS credit points).