Мета проекту: розробка (уточнення) моделі підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти на магістерському рівні вищої освіти та оновлення нормативної бази університету для забезпечення можливості практичної реалізації підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти.

1. Здійснено аналіз діючої нормативної бази з питань підготовки здобувачів освіти за дуальною формою здобуття освіти.

2. Виділено потребу оновлення «Положення про дуальну освіту в НПУ імені М.П.Драгоманова», визначено порядок переведення здобувачів освіти на навчання за дуальною формою здобуття освіти, розроблено проєкт нової редакції положення.

3. Уточнено модель підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти (магістерський рівень) і представлено її на онлайн-засіданні робочої групи з розробки засад підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти (11.02.2022).

4. Доповідь на засіданні Науково-методичної ради Університету (17.02.2022) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354999879812249&id=103512041627702

5. Ініційовано та реалізовано переговорний процес із закладами загальної середньої освіти щодо спільного впровадження дуальної форми здобуття освіти.

6. Робочою групою розроблено проєкт нового навчального плану підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти

 #Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia