Про Докторську школу на третьому та четвертому днях проекту “Інноваційний університет та лідерство”

Міжнародному Дню науки та Дню Незалежності Польщі присвячується.

Про Докторську школу (як альтернативу відділам аспірантури і докторантури в нашій системі вищої освіти) на третьому та четвертому днях проекту “Інноваційний університет та лідерство”.

Проф. Павел Стемпель, Факультет “Артес Лібералес” Варшавського університету, директор Міждисциплінарної Докторської Школи:

– Докторська школа створюється за мінімум двома спеціальностями (освітніми програмами).

– Немає фіксованої кількості кредитів ЄКТС для освітньої складової. Але освітня складова обов’язкова і надважлива.

– Одне з найголовніших питань, на яке відповідає аспірант на річній (в польському варіанті проміжній, тобто дворічній) атестації – що було заплановано, але не вдалося реалізувати, чому, і що потрібно, щоб таки реалізувати? (аспіранти, готуйтеся))).

– Підвищення частині найуспішніших аспірантів стипендії після атестації.

– Мета перебування в аспірантурі – підготовка успішного, затребуваного, сучасного вченого, а не написання дисертації (але без дисертації – ніяк. І так, у Польщі аспірантура теж триває чотири роки і після закінчення чотирьох років є тільки два роки на захист дисертації. Не встигли – повторний вступ.)

Далі буде…

#Інноваційний_Університет

#Stoprussia #stopwar