Олена Ковальчук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки, член правління Української асоціації дослідників освіти: ІІ Зимова Школа – Звіт з мікропроєкту «Cтуденти про жіноче лідерство: гендерний компаратив»!

Дослідження дозволило виявити бачення молодим поколінням (студентами) соціальної ролі, кар’єрного росту жінки та можливості її реалізації як лідера чи як суб’єкта громадсько-професійного й особистого життя!

Жінка може бути успішною, активною, лідером!

#Інноваційний_Університет

#ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia

Основні напрацювання Касяна С.Я. у рамках мікропроєкту ІІ Зимової Школи на тему «Технології особистого брендингу і лідерства під час застосування гібридної концепції навчання у вищій школі України» презентовано на Міжнародній науково-практичній конференції «Safety Management in the Digital Economy», 12 травня, 2022, Częstochowa University of Technology, Faculty of Management, Poland, EU!

Оголошено доповідь на тему “Environmental safety marketing management of high-tech enterprises”! Теж обговорено складові технології особистого брендингу і лідерства під час застосування гібридної концепції навчання у вищій школі України»!

Слушно наголошено на використанні гумору, стікерів, креативних образів і підходів до е-викладання, що сприяє формуванню особистого брендингу і лідерства під час застосування гібридної концепції навчання у вищій школі України!

Значущим є розвиток медіаграмотності учасників цифрового навчання у соціальних мережах, блогах, форумах відповідно вимог часу і потреб опанування дисциплінарних результатів навчання!

Доцільним є формування в освітньому просторі цікавої комунікаційної взаємодії між здобувачами, викладачами, лідерами думок. Встановлення думок здобувачів слід здійснювати шляхом опитувань з використанням хмарних продуктів на кшталт Mentimeter, Kahoot! або його інших аналогів!

Доречно запроваджувати ефективні цифрові технології навчання у сучасному університеті на засадах сталого розвитку. Уточнюється сучасна роль викладача в дидактичному процесі у межах цифрової освіти ХХІ століття!

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia

Олена Побігун, Сергій Побігун і Теодозія Яцишин – представники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу генерували ідею проведення семінару-тренінгу «Модель відкритого університету: бачення студентів і викладачів» на основі знань, набутих під час стажування у «ІІ Зимовій школі» (організатор ГО «Інноваційний університет»).

Так, впродовж 10-13 травня 2022 відбувався семінар-тренінг. Мета заходу – створення середовища студентам і НПП для обговорення шляхів розвитку освітнього процесу і покращення його якості з урахуванням сучасних викликів. Розроблення моделі відкритого університету.

Співорганізатори заходу: Студентський парламент, студентський профком, Рада молодих вчених, Координаційний центр дуальної освіти ІФНТУНГ та інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ.

Перший день тренінгу включав чотири модулі:

  1. Сучасний викладач в пошуку якості: мрії і реалії. (доповідачі: голова РМВ ІФНТУНГ, професорка кафедри технології захисту навколишнього середовища Яцишин Т. М., доцентка кафедри туризму Побігун О. В.).
  2. Психологічна візія взаємодії сучасного викладача і студента. (доповідач: завідувачка кафедри суспільних наук Кравченко В. Ю.).
  3. Дуальна освіта: суть, досвід впровадження в університеті, можливості. (доповідач: координаторка дуальної освіти в ІФНТУНГ, завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу, професорка Перевозова І. В.).
  4. Модель «Відкритий університет» (доповідачі: доцент кафедри підприємництва та маркетингу Побігун С. А., голова РМВ ІФНТУНГ, професорка кафедри технології захисту навколишнього середовища Яцишин Т.М.).

Наступні дні тренінгу учасники працювали у групах над розробленням моделей відкритого університету. В робочих групах були представники НПП і студенти ІФНТУНГ.

13 травня 2022 робочі групи презентували розроблені моделі відкритого університету. Також, досвідом проєкту «Місто й університет: перспективи взаємодії» поділилася з присутніми Ірина Сліпухіна – докторка педагогічних наук, професор, головна наукова співробітниця Національного центру «Мала академія наук України»

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia

Ірина Андріївна Сліпухіна успішно реалізувала цей мікропроєкт.

В умовах дистанційного і змішаного навчання загострилася проблема формування дослідницьких навичок в природничих науках, що має відбуватися, насамперед, під час виконання лабораторних робіт і навчальних досліджень. Її вирішення може бути здійснене декількома практичними способами, які були апробовані нами на практиці й окреслені як інструментальна цифрова дидактика!

Насамперед, це самостійне експериментування вдома з використанням підручних засобів. Студенти в такий спосіб самостійно планують дослідження, створюють «установки» і доходять висновку щодо того, як коректно зняти й оцінити дані вимірювання!

Корисними в цьому випадку є можливості смартфонів з вбудованими чутливими елементами: датчиком наближення, освітлення, акселерометром, гіроскопом, магнітометром, GPS та іншими. Дієвим підходом також може стати використання засобів для відеоаналізу експериментів, явищ і процесів. З цією метою використовується програмне забезпечення, зокрема, безоплатне!

Як зазначають студенти, за таких «лабораторних» занять фізика несподівано виявилася досить близькою і відчутною, а постановка і проведення експериментів в домашніх умовах, – цікавішим і складнішим, порівняно з аналогічним дослідженням в умовах лабораторії ЗВО!

Якщо під час проведення експерименту виникали проблеми, це також допомагало глибше їх зрозуміти. Виконання таких навчальних досліджень є, по суті, проєктом. Його реалізація неодмінно супроводжується формуванням і розвитком, не тільки дослідницької компетентності і предметних знань, а й soft skills: креативності, критичного мислення, тайм-менеджменту, вирішення проблем тощо.

Розроблені експерименти залишаться важливим дидактичним засобом і в умовах аудиторного навчання, вони урізноманітнять і підсилять звичайні лабораторні заняття. Одним із найбільш ефективних може стати підхід, за якого готові до використання експериментальні установки замінюють на набір пристроїв та інструментів, схожий на майстерню, в якій студенти зможуть вибудувати і виконати власний експеримент!

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia

Ольга Савиченко успішно реалізувала цей мікропроєкт. Дослідження дозволило виявити усвідомлення науково-педагогічних працівників про власне психічне здоров’я та його зміни у зв’язку з війною в Україні!

Виявилося, що суттєво знизилася задоволеність якістю життя та зріс рівень тривоги та депресії. Найменше «постраждали» соціальні стосунки, а найбільш вразливими викладачі почуваються в контексті безпечності середовища!

Змінилися й особистісні ресурси та способи підтримки психічного здоров’я. Значно знизилися можливості займатися багатьма улюбленими справами – ходити в на концерти, в кіно, театр, танцювати, робити покупки, зустрічатися з друзями, достатньо відпочивати, планувати час тощо. Водночас, посилилася та стала більш значимою підтримка близьких. Особливим ресурсом та відкриттям для багатьох стало волонтерство.

Цілком закономірно, що якість життя та психічне здоров’я науково-педагогічних працівників, як і всіх українців, значно знизилося за час повномасштабного вторгнення. Але підтримка близьких, налагоджені соціальні контакти, здатність до рефлексії та усвідомлення важливості турботи про себе в скрутні часи дає впевненість у тому, що українська вища освіта стане важливою складовою великої перемоги та відродиться з новою силою.

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia

Володимир Стефінін, кандидат економічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника успішно провів у рамках ІІ Зимової Школи Методичний семінар: «Роль лідерських якостей викладача та особливості роботи у військовий час».

Мета проєкту: визначення ролі лідерських якостей викладача та напрацювання методологічних особливостей викладання в військовий час.

17.05.2022 проведено заключний етап, на якому викладачі економічного факультету обговорили власне бачення щодо поняття лідерських якостей викладача та визначено особливу роль лідерських якостей викладача при викладанні в військовий час!

В обговоренні взяли участь  понад 20 викладачів економічного факультету.

Покликання на висвітлення події.

Сайт економічного факультету.

Сторінка кафедри теоретичної і прикладної економіки

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України

@youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia

Мета проекту: розробка (уточнення) моделі підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти на магістерському рівні вищої освіти та оновлення нормативної бази університету для забезпечення можливості практичної реалізації підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти.

1. Здійснено аналіз діючої нормативної бази з питань підготовки здобувачів освіти за дуальною формою здобуття освіти.

2. Виділено потребу оновлення «Положення про дуальну освіту в НПУ імені М.П.Драгоманова», визначено порядок переведення здобувачів освіти на навчання за дуальною формою здобуття освіти, розроблено проєкт нової редакції положення.

3. Уточнено модель підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти (магістерський рівень) і представлено її на онлайн-засіданні робочої групи з розробки засад підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти (11.02.2022).

4. Доповідь на засіданні Науково-методичної ради Університету (17.02.2022) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354999879812249&id=103512041627702

5. Ініційовано та реалізовано переговорний процес із закладами загальної середньої освіти щодо спільного впровадження дуальної форми здобуття освіти.

6. Робочою групою розроблено проєкт нового навчального плану підготовки вчителя математики за дуальною формою здобуття освіти

 #Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia

Юрій Петрушенко Сумський державний університет (sumdu.edu.ua)
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор

ПРИЄДНАННЯ м. СУМИ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЮНЕСКО МІСТ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ (GLOBAL NETWORK OF LEARNING CITIES) – звіт з мікропроєкту за результатами ІІ Зимової Школи!

Місія Центру освіти дорослих у м. Суми – зробити доступними і якісними освітні послуги для дорослого населення м. Суми. Основні завдання:

1. Актуалізація та популяризація освіти дорослих у м. Суми. 2. Організація навчальних курсів для дорослого населення м. Суми (кількість відвідувачів курсів ЦОДУ – не менше 3000 на рік). 3. Позиціювання ЦОДу як інституції, що може розробити і організувати будь-який курс неформального навчання. 4. Позиціювання Центру освіти дорослих як Центру громадянської освіти. 5. Налагодження співпраці Центру освіти дорослих з відповідними органами місцевої влади (у т.ч. приєднання м. Суми до Глобальної мережі міст, що навчаються), розробка окремої цільової програми фінансування освіти дорослих у місті.

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа

#Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України

@youngscientists.ua

#Stoprussia #stopwar #standwithUkraine

#We_will_win_the_aggressor_russia

«International Relations Mentoring School. Education platform» І Школа Менторства #Міжнародний_ЗУНУ Реалізуємо креативні освітні формати, започатковуємо альтернативні освітні платформи, розвиваємо відповідальне лідерство і формуємо культуру менторства в академічній спільноті!

У рамках підсумкового семінару ІІ Зимової Школи Інноваційного Університету буде презентовано Пілотний проєкт – Школа Менторства #Міжнародний_ЗУНУ від альтернативної освітньої платформи «International Relations Mentoring School».

Приєднуйтесь до нас і дізнавайтесь більше: § Що таке менторство і навіщо воно в сучасній університетській освіті? § Як система менторства мотивує студентів і дозволяє їм бути впевненішими і результативнішими? § Як ментор допомагає зростати та «пробивати скляні стелі»? § Як побудувати ефективну систему менторства в сучасній університетській спільноті?

Пілот реалізовано на базі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету за підтримки Почесного Консульства Республіки Сенегал в Україні.

Пілотний проєкт стартував 25 січня 2022 року (в онлайн-форматі). Він об’єднав 5 держав (Україна, Канада, Держава Кувейт, Туніська Республіка, Республіка Сенегал), 7 менторів-експертів у різних сферах міжнародних відносин і понад 60 студентів трьох спеціальностей: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; Міжнародні економічні відносини; Політологія.

Кредо Школи – Art of Learning & Development Together! У рамках школи гостьові лекції і практико-орієнтовані тренінги поєднувалися з креативними освітніми форматами (створенням профільних департаментів МЗС, проведенням модельованих засідань комітетів Верховної Ради України, проведенням дебатів і молодіжних форсайтів, майстер-класів і коуч-сесій, PBL і CBL), захистом індивідуальних і групових мікропроєктів…

Впродовж 5 тижнів навчання студенти не лише мали можливість систематизувати свої теоретичні знання, але й стати частиною професійної команди ментора, отримати унікальний практичний досвід, відчуття впевненості і розуміння того, як будувати кар’єру, а також розвинулипрофесійні навички і soft-skills, виконали і презентували свій індивідуальний чи груповий проєкт, отримали позитивний приклад того, як досягати цілей і долати труднощі.

За результатами роботи кожен учасник отримав сертифікат під час урочистої академії з нагоди завершення І Школи Менторства, яка відбулася 6 травня 2022 року. Засновниця і координаторка «International Relations Mentoring School. Education platform»: Наталія КРАВЧУК – докторка економічних наук, професорка кафедри міжнародних відносин та дипломатії ЗУНУ.

З Україною в серці! Все буде Україна!

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа

#Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України

#Stoprussia #stopwar #standwithUkraine

#We_will_win_the_aggressor_russia

ЗВІТ за реалізованим дослідницьким мікропроєктом в рамках ІІ Зимової школи ВГО Інноваційний університет. Ініціатор: Олена Поліщук, к.е.н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса.Тема мікропроєкту (індивідуальне завдання): Оцінювання креативності викладачів очима студентів.Мета: Дослідження рівня креативності у сфері вищої освіти на прикладі економічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса та виявлення шляхів зробити навчальний процес більш креативним та цікавішим.Період дослідження: лютий-травень 2022 р.

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia