Публічна дискусія «Перше побачення: Київ і Університет»

4 березня 2021 року у міському відкритому громадському просторі “VCENTRI HUB” відбулася публічна дискусія «Перше побачення: Київ і Університет» в рамках проєкту «Інноваційний потенціал взаємодії: місто і університет», що став переможцем міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» у 2021 році.

Мета заходу — формування оптимальних моделей взаємодії університету та міста у форматі дискусії та окреслення можливостей інноваційного потенціалу університету у житті та розвитку міста Києва.

Участь у заході взяли:

представники закладів вищої освіти, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та виконавчих органів, громадські діячі в особі: Дмитро Рубан, Перший заступник директора Департаменту суспільних комунікацій; Вадим Васильчук, депутат, голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту; Володимир Москаленко, начальник відділу закладів вищої освіти, науки, прогнозування та аналізу цільових програм Департамент освіти і науки Києва; Артем Стельмашов, начальник відділу з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків; Олег Афанасьєв, керівник борду Interim business association; Вадим Петрунін, СЕО в iHUB; М’якота Інна Миколаівна, начальник відділу організацііі профорієнтації Київського міського центру зайнятості; Дмитро Кулібаба, перший заступник директора КП «Центр публічної комунікації та інформації»; Руслана Тригуб, заступник декана факультету урбаністики та просторового планування, Київського національний університет будівництва та архітектури; Анна Гурмаза, студентка факультету Урбаністики та просторового планування Київського національний університет будівництва та архітектури; Марія Саюк, координатор Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України; Ольга Романенко, координатор Асоціації наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ВНЗ м. Києва , член президії РМУ при МОН, к.екон.н, Київський національний економічний університет; Анастасія Барцицька, директор Директорату з питань європейської інтеграції ГО «Міжнародна фундація розвитку»; Лариса Володимирівна Шаульська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економіки підприємства; Бреус Юлія, завідувач навчально-наукового центру розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка; Федик Тамара, студентка, президент студентського парламенту Київського університету імені Бориса Грінченка; Олеся Ващук, д.ю.н., голова правління ГО «Інноваційний університет».

З презентаціями виступили:

▪️ Тарас Фініков, президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики. Тема: «Університет і місто:взаємна користь і спільний розвиток»;

▪️Григорій Мозолевич, к.т.н., доцент. Керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України. Тема: «Місто для університету чи університет для міста?»;

▪️Марина Хмара, к.е.н., віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» та Дарина Кушерець, д.ю.н., ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації. Тема: «Колаборація розумних міст та цифрових університетів в епоху АІ»;

▪️Анна Мелеганич, канд. політ. наук, доц., доцентка кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, директорка Центру сталого розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Тема: «Досвід співпраці Ужгородського національного університету та Ужгородської міської ради»;

▪️Інна Семенець-Орлова, директор центру організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, доцент. Тема: «Потенціал університету для розбудови громадянської освіти міста».

Окремо відбулася презентація на тему: «Перше побачення: Київ і Університет» такими членами команди проекту: Юлія Єпіфанова, к.ю.н., доц., керівниця проєкту «Інноваційний потенціал взаємодії: місто і університет», експертка Швейцарської фундації технічного співробітництва з розвитку Swisscontact; Ірина Сліпухіна, доктор педагогічних наук, професор, професорка кафедри загальної та прикладної фізики НАУ, головний співробітник Національного центру «Мала академія наук України»; Кирилл Ніколаєв, кандидат сільськогосподарських наук, секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

За результатами зустрічі учасники сформували резолюцію та план наступної зустрічі.