25 березня 2021 року Марина Рудіна, доцент кафедри англійської філології і перекладу факультету лінгвістики і соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, к-т педаг. наук, доцент, провела семінар-тренінг для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Академічна доброчесність як особистісна ціннісна орієнтація».

Програма семінару:

1. Актуалізація проблеми: питання для дискусії.

2. Цінності і ціннісні орієнтації як наукові категорії: теоретичний аспект.

3. Цінності і ціннісні орієнтації як наукові категорії: соціальний аспект.

4. Академічна доброчесність як ціннісна орієнтація: лексичне значення.

5. Академічна доброчесність: джерела інформації для молодого науковця.

Над чим варто задуматися після семінару?

Семінар розпочався дискусією з таких питань:

• Кого саме стосується явище академічної доброчесності?

• Чому академічна доброчесність саме сьогодні набула актуальності?

• Чи впливає академічна доброчесність на суспільний розвиток? Як саме?

• Як пов’язані явища: академічна доброчесність, професійна компетентність, особистісна зрілість, особистісна відповідальність?

• Чи є академічна доброчесність цінністю для науковців?

• Чому саме академічна доброчесність є особистісною ціннісною орієнтацією?• Як формуються ціннісні орієнтації?

• Цінності моральні не можна гарантовано комусь передати, отже можна досконально все знати про академічну доброчесність і не дотримуватися її основ.

• Цінності моральні не можна гарантовано комусь передати, отже можна досконально все знати про академічну доброчесність і не дотримуватися її основ.

• Протягом життя особистість формує власні ціннісні орієнтації на підґрунті досвіду сім‘ї, однолітків, суспільства, професійного середовища тощо та інтеріоризації моральних цінностей, отже академічна доброчесність має сформуватися як особистісна ціннісна орієнтація.

• Ознакою особистісної зрілості є відповідальність, отже ознакою наукової зрілості можна вважати академічну доброчесність.

Запропоновано учасникам задуматися після семінару над питаннями:

• Яким є моє особисте сталення до академічної доброчесності?

• Чи готовий я дотримуватися вимог такого високого ґатунку?

• Чи вважаю я припустимим «незначне» включення плагіату до власних наукових розвідок?

• Яким буде мій особистий науковий та професійний підхід до реалізації в особистій діяльності принципів академічної доброчесності?

Учасників семінару запрошено до подальших професійних діалогів.