Семінар-тренінг «Академічна доброчесність: запорука якості освіти»

11 лютого 2021 року відбувся семінар-тренінг «Академічна доброчесність: запорука якості освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Захід організовано відділом забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Луцького національного технічного університету спільно з кафедрою обліку і аудиту.

Спікери: Олена Кузьмак (начальник відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації), Олександр Канагеєв (провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації), Віталій Чудовець (завідувач кафедри обліку і аудиту, гарант освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні).

Олена Кузьмак під час виступу увагу приділила законодавчим змінам в частині академічної доброчесності, які плануються до впровадження Національним агентством якості освіти протягом року. Відмічено, що студентам варто відповідально підходити до написання наукових та кваліфікаційних робіт, дотримуючись правил академічної доброчесності. Вагомим аспектом є долучення студентів до обговорення розробки документації щодо академічної доброчесності.

Докладніше: http://lutsk-ntu.com.ua/…/vidbuvsya-seminar-trening…