Освіта

1998 р., спеціаліст з економіки підприємства, Український державний хіміко-технологічний університет.

2011 р., захист кандидатської дисертації на отримання наукового ступеня кандидат економічних наук нa тeму «Управління ресурсами промислових підприємств», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту і маркетингу, спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

1999–2001 рр., аспірантура, Український державний хіміко-технологічний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – по теперішній час – завідувач кафедри маркетингу фінансово-економічного факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

2019 – по теперішній час – член Галузевої Експертної Ради 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 075 Маркетинг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2019 – участь у тренінгу для членів ГЕР, перший етап у м. Дніпро на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», другий етап тренінгу у м. Київ на базі Київського національного університету технологій та дизайну за підтримки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2016–2019 – доцент кафедри економічної теорії та маркетингу, економічний факультет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

2014–2017 – заступник декана економічного факультету з навчальної роботи та міжнародного співробітництва, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Громадська діяльність

З 2019 – керівник Департаменту сприяння розвитку науково-освітнього співробітництва Україна-Польща, ГО “SPACETIME”.

З 2019 – член ГО «Інноваційний університет та лідерство».

З 2010 – The member of Editorial Board Wroclaw Economic Review, Editorial Committee Witold Kwaśnicki – chief editor, Mariusz Dybał – subject editor – finance, Mateusz Machaj – subject editor – theory of economics: http://ekon.sjol.eu/page/rada-naukowa-90.

З 2010 – The member of Editorial Board Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Uniwesytet Wrocławski, Editorial Board Dr Sergiusz J. Kasian: http://sppae.sjol.eu/page/editorial-board-329.

З 2016 – The member of Scientific Board Journal Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, czasopismo wydawane w Katedrze Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Poland: http://www.qpij.pl/o-czasopismie2.

З 2017 – The member of Scientific Board Institute of Economic, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: Research http://economic-research.pl/index.php/team.

з 2017 – The member of Reviewing Committee of journal Oeconomia Copernicana, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: http://oeconomia.pl/index.php/reviewing.

З 2017 – The member of Reviewing Committee of the International Conference on Applied Economics “Contemporary Issues in Economy”, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: http://contemporary-issues.pl/index.php/pl/reviewing.

З 2016 – The member of organizing committee international conference “Education, Science, Economics and Technologies”, June, 2021. – Burgas, University of doctor, professor Asen Zlatarov, Bulgaria. – http://www.conference-burgas.com/orgen.html.

З 2016 – The member of Scientific Board, Guest Editors and Reviewers “Management and Education: Management, Marketing, Tourism”. Academic Journal. University “Prof. Dr Assen Zlatarov”. Editor-in-chief: Prof. Dr. Ivan Dimitrov, Technical Editor: Ivan Dimitrov, Penka Peeva. Scientific Board: http://www.conference-burgas.com/volumes_mae.html, http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol15/b2_v15ed.pdf. ISSN 13126121

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інтернет маркетингові комунікації, маркетинг високотехнологічних підприємств, міжнародний інноваційний маркетинг, маркетингова взаємодія економічних агентів в електронному бізнесі, формування якості товарів і послуг на ринках, електронна логістика та діяльність віртуальних логістичних операторів, інтегрування маркетингу і логістики, цифрові стратегії розвитку інноваційного університету та академічна доброчесність в Україні, моделі, структура, специфіка та цифрові інструменти під час організації гібридного навчання.

Участь у проекті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема мікропроекту: «Оцінювання якості міждисциплінарних освітніх програм в українських та польських ВНЗ».

Реалізовані грантові проекти

2020–2021 – міжнародний проєкт «Навчаємо польської в Україні / Uczymy polskiego na Ukrainie», організований Школою польської мови і культури для іноземців Університету імені Адама Міцкевича в Познані / Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu у партнерстві з Університетом імені Альфреда Нобеля. Проєкт фінансований ЄС в рамках Європейського соціального фонду / Europejski Fundusz Społeczny і Національного Агентства Академічного Обміну Польщі / Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej у рамках програми „Підтримка польської мови / Promocja Języka Polskiego”.

2020 – тренінг з підготовки проєктних заявок на освітні проєкти в рамках проєкту Жана Моне за програмою ЄС ERASMUS+ «Європейська проектна культура» (EUROPROC), номер проєкту: 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE.

2019 – The ERASMUS+ PROGRAMME – JEAN MONNET PROJECT 599865-EPP-12018-1-UA-EPPJMO-PROJECT.

2019 – міжнародний проект ADRA Словаччини «Покращення управління громадянським суспільством, комунікації та фандрейзинг в Україні» № 21830081 за підтримки Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Республіки Корея.

2018–2019 – The Active Citizens 2018/2019, Британська Рада.

2018 – міжнародний проект «Лабораторія американського варіанта англійської мови», Посольство США в Україні, Запорізький національний університет.

2014–2015 – кooрдинатор міжнародного проєкту, що фінансований Європейським Союзом та Європейським Соціальним Фондом на тему «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної і Східної Європи», що реалізований спільно з Познаньським економічним університетом (м. Познань, Польща).

2013 – EU Tempus PROSET (Promotion of Sustainable Excellence in Testing and Assessment of English)презентація на семінарі, Technische Universitat Dresden, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

2009–2010 – Стипендіат стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американської комісії Фулбрайта, Польсько-американського фонду свободи, стажування у Вроцлавському університеті, м. Вроцлав (Польща). Учасник Професійної практики в Бюро зі справ EURO 2012 Міського уряду м. Вроцлава (Польща).

Стажування

2020 – участь у семінарі на тему: «Присутність у науковометричній базі Scopus та рейтингування університетів за QS World University Rankings у призмі успішності ЗВО» у рамках Інформаційного дня Національного контактного пункту для центральних та східних областей України програми ЄС Горизонт 2020. Головний доповідач: Виконавчий директор (solution director) Холдингу Reed Elsevier країн Центральної та Східної Європи Пан Томаш Псонка (Tomasz Psonka).

2020 – практичний семінар «Ідеальний продукт та ефективна ціна для експорту» в рамках Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» за підтримки Export Promotion Office/Офіс з Просування Експорту у співпраці з Інститутом Маркетингу Естонії (Marketingi Instituut).

2019 – ІІ Зимова школа Української Асоціації Дослідників Освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. Підготовка мікропроєкту і звіту на тему «Аналіз європейських індикаторів якості освітніх програм ЗВО України».

2019 – тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти у рамках проєктів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» Інституту вищої освіти НАПН України, НТУ «Дніпровська політехніка».

2019 – тренінговий центр T-Update, НТУ «Дніпровська політехніка». Тренінг «Інтерактивні методи викладання».