Освіта

1998 р., спеціаліст з економіки підприємства, Український державний хіміко-технологічний університет.

2011 р., захист кандидатської дисертації на отримання наукового ступеня кандидат економічних наук нa тeму «Управління ресурсами промислових підприємств», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту і маркетингу, спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

1999–2001 рр., аспірантура, Український державний хіміко-технологічний університет.

16.IX.2009 – 30.VI.2010 рр., Стипендіат стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американської комісії Фулбрайта, Польсько-американського Фонду Свободи, навчання у Вроцлавському університеті, м. Вроцлав (Польща) факультет права, адміністрування та економіки, спеціальність Економіка. Захист дипломної роботи на тему «Економічні аспекти організації великих спортивних заходів – шанс чи загроза для розвитку міста i регіону (на прикладі організації чемпіонату Європи у Вроцлаві i Києві)», науковий керівник, професор, dr hab. Witold Kwaśnicki. – м. Вроцлав, Польща. – 105 с.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – по теперішній час – завідувач кафедри маркетингу фінансово-економічного факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

28.08.2019 р. – 27.09.2022 р. – член Галузевої Експертної Ради 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 075 Маркетинг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Українська асоціація маркетингу України – дійсний член з 06.2021 р., свідоцтво №602

Керівник Департаменту сприяння розвитку науково-освітнього співробітництва Україна-Польща, ГО SPACETIME з 2019 р.

ГО «Українська Асоціація дослідників освіти», дійсний член з 01.2019 р.

Агент Офісу підтримки вченого, згідно з розпорядженням №6 від 01.09.2022 р.

2019 – участь у тренінгу для членів ГЕР, перший етап у м. Дніпро на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», другий етап тренінгу у м. Київ на базі Київського національного університету технологій та дизайну за підтримки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2016–2019 – доцент кафедри економічної теорії та маркетингу, економічний факультет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

2014–2017 – заступник декана економічного факультету з навчальної роботи та міжнародного співробітництва, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Громадська діяльність

З 2019 – керівник Департаменту сприяння розвитку науково-освітнього співробітництва Україна-Польща, ГО “SPACETIME”

З 2019 – член ГО «Інноваційний університет та лідерство»

З 2021 – Дійсний член Української асоціації маркетингу (свідоцтво №602)

З 2010 – The member of Editorial Board Wroclaw Economic Review, Editorial Committee Witold Kwaśnicki – chief editor, Mariusz Dybał – subject editor – finance, Mateusz Machaj – subject editor – theory of economics, Poland: https://wuwr.pl/ekon/scientific-board

З 2010 – The member of Editorial Board Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Uniwersytet Wrocławski, Poland. Editorial Board Dr Sergiusz J. Kasian: https://wuwr.pl/sppae/editorial-board

З 2016 – The member of Scientific Board Journal Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, czasopismo wydawane w Katedrze Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Poland: http://www.qpij.pl/o-czasopismie2

З 2017 – The member of Scientific Board Institute of Economic, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: Research http://economic-research.pl/index.php/team

з 2017 – The member of Reviewing Committee of journal Oeconomia Copernicana, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: http://oeconomia.pl/index.php/reviewing

З 2017 – The member of Reviewing Committee of journal Oeconomia Copernicana, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: http://oeconomia.pl/index.php/reviewing

З 2016 – The member of organizing committee international conference “Education, Science, Economics and Technologies”, June, 2021. – Burgas, University of doctor, professor Asen Zlatarov, Bulgaria, http://www.conference-burgas.com/orgen.html

З 2016 – The member of Scientific Board, Guest Editors and Reviewers “Management and Education: Management, Marketing, Tourism”. Academic Journal. University “Prof. Dr Assen Zlatarov”. Editor-in-chief: Prof. Dr. Ivan Dimitrov, Technical Editor: Ivan Dimitrov, Penka Peeva. Scientific Board: http://www.conference-burgas.com/volumes_mae.html, http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol15/b2_v15ed.pdf. ISSN 13126121

З 2020 – Член редколегії журналу: Вісник Львівського університету. Серія економічна, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/about/editorialTeam

З 2021 – Член редколегії журналу: Економічний простір: збірник наукових праць, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/about/editorialTeam

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інтернет маркетингові комунікації, маркетинг високотехнологічних підприємств, міжнародний інноваційний маркетинг, маркетингова взаємодія економічних агентів в електронному бізнесі, формування якості товарів і послуг на ринках, електронна логістика та діяльність віртуальних логістичних операторів, інтегрування маркетингу і логістики, цифрові стратегії розвитку інноваційного університету та академічна доброчесність в Україні, моделі, структура, специфіка та цифрові інструменти під час організації гібридного навчання.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Оцінювання якості міждисциплінарних освітніх програм в українських та польських ВНЗ».

Реалізовані грантові проєкти

 

Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING”, that is organized according to the international staff mobility framework and aimed to improve professional skills in the field of digital teaching and covers 90 academic hours (= 3 ECTS) in the period from 18th October to 14th December 2022. The Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING” is designed by the project team of TUD within the framework of the International Project “Establishment of German-Ukrainian University Network for Securing Successful Education in Ukrainian Universities in Time of War and Crisis”
and supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) within the Funding Program “Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis, 2022”. Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service. Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland, UE. Certificate Number: DT2022098

IX.2021 – XI.2021 – Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. 90 годин / 3 кредити ЄКТС, м. Ірпінь, Дніпро. Сертифікат № 13-21/25.11.2021

 

01.XІ.2020 – 05.VІ.2021 – міжнародний проєкт «Навчаємо польської в Україні / Uczymy polskiego na Ukrainie», організований Школою польської мови і культури для іноземців Університету імені Адама Міцкевича в Познані / Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu у партнерстві з Університетом імені Альфреда Нобеля. Проєкт фінансований ЄС в рамках Європейського соціального фонду / Europejski Fundusz Społeczny і Національного Агентства Академічного Обміну Польщі / Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej у рамках програми «Підтримка польської мови» / “Promocja Języka Polskiego”

2020 – тренінг з підготовки проєктних заявок на освітні проєкти в рамках проєкту Жана Моне за програмою ЄС ERASMUS+ «Європейська проектна культура» (EUROPROC), номер проєкту: 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE.

2019 – The ERASMUS+ PROGRAMME – JEAN MONNET PROJECT 599865-EPP-12018-1-UA-EPPJMO-PROJECT.

2019 – міжнародний проєкт ADRA Словаччини «Покращення управління громадянським суспільством, комунікації та фандрейзинг в Україні» № 21830081 за підтримки Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Республіки Корея.

2018–2019 – The Active Citizens 2018/2019, Британська Рада.

2018 – міжнародний проєкт «Лабораторія американського варіанта англійської мови», Посольство США в Україні, Запорізький національний університет.

2014–2015 – кooрдинатор міжнародного проєкту, що фінансований Європейським Союзом та Європейським Соціальним Фондом на тему «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної і Східної Європи», що реалізований спільно з Познаньським економічним університетом (м. Познань, Польща).

2013 – EU Tempus PROSET (Promotion of Sustainable Excellence in Testing and Assessment of English)презентація на семінарі, Technische Universitat Dresden, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

2009–2010 – Стипендіат стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американської комісії Фулбрайта, Польсько-американського фонду свободи, стажування у Вроцлавському університеті, м. Вроцлав (Польща). Учасник Професійної практики в Бюро зі справ EURO 2012 Міського уряду м. Вроцлава (Польща).

Стажування і підвищення кваліфікації

 

 

University of Latvia. Faculty of Social Science. Certificate nr 047221. Continuing Education Programme. European Union Studies – Foreign Affairs. Internship period: 01.09.22 – 01.12.22. 12 ECTS credits.

ВГО «Інноваційний університет», Офіс підтримки вченого. Голова Олеся Ващук. Сертифікат № 1213. Спікер курсу підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі». Період стажування: 21-27 листопада 2022 р. Дата видачі: 05.12.2022 р. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС.

НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-010-062. Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси». Підвищення методичного і практичного рівня компетентності з питань розроблення, перегляду, оновлення, моніторингу та акредитації освітньої програми; дотримання принципів академічної доброчесності. Дати: 17-24.11.2022 р. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС.

Рада молодих учених при МОНУ, Human, ВГО «Інноваційний університет», Міжн. фундація розвитку. Голова офісу підтримки вченого Олеся Ващук. Сертифікат № 141. Курс «Психологічна підготовка та дії цивільного населення у воєнних умовах – 3.0». Дата видачі: 25.10.2022 р. Період стажування: 01-25.10.2022 р. 120 годин/ 4,0 кредити ЄКТС.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, UNICHECK. Сертифікат № 4096. Форум академічної доброчесності. Дата видачі: 04.10.2022 р. 3 години / 0,1 кредити ЄКТС. URL: http://surl.li/dkevi

НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро, Державна Служба України з питань праці. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-009-083. Тренінг «Сталий розвиток підприємств на основі ефективної практики використання чинних норм законодавства». 28-29.09.2022 р. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС.

Київський університет імені Бориса Грінченка. Сертифікат № 2141/41. VI Фестиваль освітнього лідерства “Clever”. Отримані результати: розуміння поняття освітнього лідерства, розширення уявлення про можливості проведення занять у форматі онлайн, визначення вектору особистісного розвитку. 24.09.2022 р. 6 годин / 0,2 кредити ЄКТС.

Сумський державний університет, тренінг, сертифікат № 101048055-25-104. «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики ЄС». Дата видачі: 25 травня 2022 р. Тренінг проводився у межах проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055. “AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe”. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Erasmus+ Jean Monnet Modules. Член Нац. агентства із забезп. якості вищої освіти, А. Артюхов, Кер. лабораторії дослідження академ. доброч. Сумського держ. універ., Ю. Волк. 6 годин/ 0,2 кредити ЄКТС.

Національне агентство спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council Україна, тренінг, сертифікат «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід» для членів галузевих експертних рад. Сертифікат видано 03 лютого 2022 року. Період стажування: 02-03.02.2022 р. Обсяг 30 годин (1 кредит ЄКТС). Сергій Квіт, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Реєстраційний № 0053 (QAA)/2022.

Українська асоціація маркетингу, Lifecell CAMPUS. Сертифікат № 102 від 16.12.2021 р. Участь у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, успішне складення підсумкового тесту (форма віддалена), що засвідчує володіння у повному ступені сучасними знаннями і компетентностями у сфері цифрового маркетингу. Визначено особливості просування компанії в Інтернеті. Комплексно проаналізовано обчислення метрики / KPI цифрового маркетингу: показники CPC, SEO, ROI, CPT, CPI, CPM, CTR, CAC. Період стажування: 15.11.2021 р. – 16.12.2021 р., м. Київ (Україна). Президент ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» Лилик І.В., Керівник напрямку digital маркетингу lifecell Брадулов П.О. 30 год / 1 кредит ЄКТС.

Університет державної фіскальної служби України. Сертифікат №13-21/25.11.2021. Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. Період стажування: вересень – листопад 2021 р., м. Ірпінь, Дніпро. Дата видачі: 25.11.2021. 90 годин / 3 кредити ЄКТС.

18.X.2021-21.X.2021 – Участь у тренінгу «Опитування учасників освітнього процесу як ефективний інструмент внутрішнього забезпечення якості освіти». Покращення навичок з дослідження та оцінки очікувань й рівня задоволеності учасників освітнього процесу якістю вищої освіти і станом освітнього процесу. 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС, НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-003-08

07.VII.2021 – 02.XII.2021 – Благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Громадська організація «Інноваційний університет». Сертифікат щодо участі у підвищенні кваліфікації за програмою «Кращі практики організації міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх програм в Україні». 180 годин / 6 кредитів ЄКТС, м. Київ, Одеса. Сертифікат № 1074

03.IX.2021-17.IX.2021 – Тренінг «Гарант освітньої програми» НТУ «Дніпровська політехніка» (30 годин) Сертифікат № ЗКЦПР02070743-001-12

Бескидська асоціація екологічного виробництва та туризму Best Proeko (Польща). Освітньо-наукове стажування (форма віддалена). Посвідчення № 151/SN/18. Період стажування: 01.05 – 07.08.2021 р. 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

06.II. 2021 – 03.IV.2021 – Участь у підвищенні кваліфікації за програмою «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність». Благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Громадська організація «Інноваційний університет». Сертифікат щодо 120 годин.

2020 – участь у семінарі на тему: «Присутність у науковометричній базі Scopus та рейтингування університетів за QS World University Rankings у призмі успішності ЗВО» у рамках Інформаційного дня Національного контактного пункту для центральних та східних областей України програми ЄС Горизонт 2020. Головний доповідач: Виконавчий директор (solution director) Холдингу Reed Elsevier країн Центральної та Східної Європи Пан Томаш Псонка (Tomasz Psonka).

2020 – практичний семінар «Ідеальний продукт та ефективна ціна для експорту» в рамках Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» за підтримки Export Promotion Office/Офіс з Просування Експорту у співпраці з Інститутом Маркетингу Естонії (Marketingi Instituut).

ІІ Зимова школа Української Асоціації Дослідників Освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. Сертифікат участі з підготовкою мікропроєкту і звіту на тему «Аналіз європейських індикаторів якості освітніх програм ЗВО України». Період стажування 23.01 – 28.01.2019 р., 48 год/1,6 кредитів ЄКТС.

НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат участі. Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти у рамках проєктів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» Інституту вищої освіти НАПН України, Строк стажування: березень-квітень 2019 р.

Тренінговий центр T-Update, НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат №37/2020 щодо участі у тренінгу «Інтерактивні методи викладання». 07-08 лютого 2020 р., м. Дніпро, 18 годин.

Університет митної справи та фінансів. Довідка про підсумки стажування №21/104 від 03.07.2018 р. Період стажування: 30.05 – 30.06.2018 р. відповідно до наказу від 31.05.2018 р. №316-к. 30 годин/кредитів ЄКТС

Публікації

Автор і співавтор 572 науково-методичних публікацій (монографій – 28, навчальних посібників – 1 (у співавторстві), фахових статей – понад 80, тез доповідей – понад 280 та ін.), зокрема:

Kasian Sergij. Innowacyjny Uniwersytet i Przywództwo: Ocena Jakości Międzydyscyplinarnych Programów Edukacyjnych na Ukraińskich i Polskich Uczelniach / Sergij Kasian // Biuletyn Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, Wydawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. – 2015. – Luty. – Numer 26. – S. 27–28. ISSN 1731-2094.

Kasian S. Logistics of Recycling and the Procedure of Marketing Communication Explanation of Energy Saving with the Use of Alternative Energy Sources / S. Kasian // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія: Логістика: Збірник наукових праць. Голова Редакційно-видавничої ради д.е.н., проф. Н. І. Чухрай. – Львів: Видав-во Львівської політехніки. – 2016. – №848. – С. 175–185. ISSN 0321-0499.

Kasian Y. Sergii. Interdisciplinarity of Training of the Personnel and Energy Efficiency of Marketing Communication and Logistic Services of the Enterprises : Chapter VI. Editors: Sokół Aneta, Figurska Irena, Drela Karolina : Contemporary Socio-Economic Issues and Problems. Management – Processes / Sergii Y. Kasian – Slovakia, Bratislava : KARTPRINT Publishing, January 2016. – P. 63–72. ISBN 978-80-89553-36-5.

Kasian Y. Sergii. Modern Economic Issues and Problems. Editors: Sergii Y. Kasian, Aneta Sokół, Anna Drab-Kurowska. – Slovakia, Bratislava : KARTPRINT Publishing, January 2016. – 135 p. ISBN 978-80-89553-37-2.

Касян С. Я. Якість інтердисциплінарних навчальних програм в українських та польських ВНЗ. Розділ 3. Якість освіти – стратегічний пріоритет реформування вищої школи України / С. Я. Касян. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти : колект. моногр. / Відповідальні редактори Т. Фініков, Р. Сухарскі. Факультет Artes Liberales Варшавського університету (Польща), Міжнародний фонд досліджень освітньої політики (Україна). – Варшава : Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2016. – 388 с. (С. 306–314). ISBN 978-83-63636-52-4.

Kasian Serhii. Determinanty jakościowe zarządzania marketingiem i logistyka dystrybucji przedsiębiorstw: jakość koordynowania potoków zasobów i usług / Serhii Kasian // Archiwum Wiedzy Inżynierskiej. Politechnika Częstochowska, katedra inżynierii produkcji i biezpieczeństwa. – Tom 2. – Nr 2 (2017). – S. 3–5. ISSN 2544-2449. Zasób elektroniczny. – Dostępnie na:https://www.qpij.pl/archiwum-wiedzy-inzynierskiej-tom-2-nr-2-2017/archiwum3

Касян С. Я. / Kasian S. Y. Міжнародна маркетингова комунікаційна та логістична інтеграція високотехнологічних підприємств / International Marketing Communication and Logistic Integration of the High-Tech Enterprises / С. Я. Касян / Serhii Kasian // Економічний Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» / Economic bulletin of National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Journal of Management and Marketing Faculty of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Голова редколегії, головний редактор професор О. А. Гавриш, відповідальний редактор, професор О. В. Зозульов / Chairman of an editorial board, Editor-in-chief, professor O. A. Gavrysh, Managing editor, professor O. V. Zozuliov. – 2018. – nr15. – С. 308–319 (637 с.) [Електронний ресурс / Digital Resource]. – Доступно на / Access: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/139967/137026. p-ISSN 2307-5651, e-ISSN 2412-5296.

Kasian Y. Serhii. The Sociological Assessment and Marketing Ensuring Effective Functioning of Higher Education Institutions in Ukraine and Poland / Serhii Y. Kasian, Larysa O. Kolisnyk. // Management and Education: Humanities and Social Sciences. Academic Journal. University “Prof. Dr Assen Zlatarov”. Technical Editor: Ivan Dimitrov, Penka Peeva. – Burgas, Bulgaria : Publishing Prof. Dr Assen Zlatarov University, 2019. – Vol 15 (4). – P. 7–13 (184 p.). – Access: http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol15/b4_v15.pdf, http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol15/b4_v15ed.pdf. ISSN 13126121

Касян С. Я. Енергоощадна цінність логістичних та комунікаційних детермінант маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі:Монографія. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020 – 232 с. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/156079/CD1228.pdf?sequence=1&isAllowed=y ISBN 978-966-350-723-1

Kasian Serhii, Parkhomets Mykola, Pochynok Nataliia, Uniiat Liudmyla, Matviy Igor, Sybyrka Liudmyla. Business process: modelling based on logistics and management concepts. Studies of Applied Economics. University of Almeria, Spain 2021. Nr 3. Vol. 39 [Електронний ресурс]. Режим доступу, 17.05.2021:  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4523. Journal Indexed in: Emerging Sources Citation Index, Scopus, EconLit, RePec, Isoc, Latindex, Dialnet, Redalyc. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i3.4523