ОСВІТА

Соціолог, викладач соціології. Львівський державний університет імені Івана Франка

Фінанси. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Кандидат економічних наук (організація, управління, планування і регулювання економікою). Львівський державний університет імені Івана Франка

Доктор економічних наук (демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Донецький національний університет імені Василя Стуса

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

2023 рік по теперішній час – професор кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка».

2018-2023 рр. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка».

2006-2018 рр. – завідувач кафедри економіки та менеджменту Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член ВГО «Інноваційний університет».

Член науково-аналітичного центру соціальної та демографічної політики та управління «ДЕМОС», який виконує наукові проєкти, проводить семінари, популяризує свої дослідження в ЗМІ та соціальних мережах.

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.26 у Національному університеті «Львівська політехніка».

Участь у Мультиплікаційному тренінгу «Гнучкі способи покращення якості вищої освіти у часи змін» в якості спікера (Луцький національний технічний університет, DAAD, Мюнстерський університет прикладних наук), 19 травня 2023 р. Тема: «Вимоги ринку праці до якості вищої освіти: досвід опитувань роботодавців»

Робота в якості експерта пілотного проєкту програми EU4Skills з відпрацювання методичних підходів щодо розробки прогнозних показників потреби в кадрах для формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів (2021-2022 рр.).

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Кваліметрія та моделювання розвитку людського потенціалу, ринок праці, вплив міграції на ринки праці, соціальний капітал.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

Фаза 6: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя. 2022-2023 рр. Спільний проєкт «Моделі гнучкого управління якістю вищої освіти в умовах змін».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні. Проєкт Міжнародної організації праці за фінансування Міністерства закордонних справ Данії та уряду Німеччини за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2023 рік). https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/WCMS_617840/lang–en/index.htm

Розвиток економіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів. Проєкт регіонального розвитку у межах секторальної підтримки ЄС (р. н. №36-300/2021 2021-2023 рр.)

Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення. Проєкт регіонального розвитку у межах секторальної підтримки ЄС (р.н.1-10-761, 2018-2020 рр.).

СТАЖУВАННЯ

За програмою «Бренд науковця та цифровізація освіти». Спецтема: «Управління постконфліктними територіями», 17 лютого – 31 березня 2023 р., ІІІ Зимова школа Інноваційного університету (Україна).

Серія тренінгів у межах проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза 6: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя», 2022 рік, Варшавський університет, Ягеллонський університет (Польща).

Стажування у Державній установі «Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України» (м. Київ), 2021 р.

Сертифікат на знання англійської мови відповідно до загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) Oxford Online Placement Test –  рівень С1