Освіта

1986–1991 рр. – Фізика, диплом спеціаліста, Запорізький державний університет.

1992–1999 рр. – 01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектриків, аспірантура, Запорізький державний університет. 

2018–2020 рр. – 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти, докторантура, Запорізький національний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

1999–2009 рр. – зав. аспірантури і докторантури, доцент кафедри фізичного матеріалознавства Запорізького національного університету.

2009–2018 рр. – начальник науково-дослідної частини, доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалів Запорізького національного університету.

2018–2020 рр. – докторант, доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалів Запорізького національного університету.

2021 рік по теперішній час – професор кафедри загальної та прикладної фізики, координатор освітньо-наукових PhD-програм Запорізького національного університету.

Громадська діяльність

2019 р. по теперішній час – член ВГО «Інноваційний університет».

2019 р. по теперішній час – член Української асоціації дослідників освіти (з 2021 року – член правління).

2020 р. по теперішній час – член Української науково-дослідницької асоціації.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Реформування системи вищої освіти України, теоретичні та практичні аспекти підготовки докторів філософії, професійний розвиток науково-педагогічних працівників, підготовка майбутніх вчителів з природничих наук.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 рр. – Фаза V: “Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету”. Тема мікропроєкту: «Формування європейської проектної культури в академічному середовищі (кейс Запорізького національного університету)».

Реалізовані грантові проєкти

2017–2020 рр. – EUROPROC, № 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Project Culture» за програмою Еразмус+.

2021 р. – «Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії», грант Міжнародного фонду «Відродження» та посольства Швеції в Україні

Стажування

2008 р. – Університет дю Мен (м. Ле Ман, Франція) в якості  Рrofesseur invité в рамках укладеної угоди та Контракту.

2018 р. – Університет Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чехія) за програмою «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» в рамках міжнародного проєкту «Прогресивне управління університетом».

2019 р. – Варшавський (м. Варшава) та  Ягеллонський (м. Краків) університети (Польща) за програмою «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» в рамках міжнародного проекту «Інноваційний університет і лідерство».

2023 р. – Даремський університет (м. Дарем, Велика Британія за програмою академічної мобільності в рамках міжнародної програми підтримки українських університетів «Twinning».

Освіта

2005 р. – доктор історичних наук, Запорізький державний університет.

1996 р. – кандидат історичних наук, Запорізький державний університет.

1993 р. – викладач історії, Запорізький державний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2010 р. по теперішній час – координатор міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету.

2006 р. по теперішній час – доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету.

2016 р. по теперішній час – завідувач кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету.

Громадська діяльність

З 1997 р. – голова Бердянського регіонального відділення Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького.

З 2007 р. – член Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв.

З 2019 р. – член Правління ВГО “Інноваційний університет”.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Історія церкви, історична регіоналістика (історія півдня України), соціальна історія, усна історія, міська історія, морська історія, історія міжнародних відносин, історіографія, археографія, історія освіти, модернізація системи освіти в Україні.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза IV: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Модернізація взаємин університету зі школою в організації наукової діяльності: імплементація польського досвіду».

Реалізовані грантові проєкти

Проєкт ЕРАЗМУС+ КА2 «QUAERE: Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій». Координатор проектної команди БДПУ.

Проєкт «Німецькі консули в Північному Приазов’ї» (Генеральне Консульство Федеративної Республіки Німеччина).

ТЕМПУС-ІV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

Участь у міжнародному проєкті «Чорне море і його портові міста, 1774–1914. Розвиток, конвергенція та зв’язки зі світовою економікою» (співфінансований Європейським Союзом (Європейський Соціальний Фонд – ЄСФ) та Грецьким національним фондом Операційної програми «Освіта та навчання протягом усього життя» Національної стратегічної бази – Програма фінансування досліджень: THALES. Інвестиції в суспільство знань через Європейський соціальний фонд), очолюваний Іонічним університетом в Корфу, Греція.

Стажування

10-11.2019 р. – Стипендіальна програма Фонду прусської культурної спадщини (Берлін).

05.2019 р. – Erasmus + KA107. Мобільність персоналу для викладання та навчання між програмними країнами та країнами-партнерами (Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach, Польща).

02-03.2018 р. – Міжнародний проєкт «Прогресивне управління університетом» (Університет Масарика, Брно, Чехія).

10-12.2017 р. – DAAD, Наукові дослідження для університетських вчених та науковців (приймаюча організація: Лейбніц-Інститут історії та культури Східної Європи, Лейпциг).

10.2014 р. – професійне стажування у Віденському університеті (Unviersität Wien).