Освіта

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

Спеціаліст з соціальної роботи.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Аспірантура. Тема дисертації: «Механізми державного управління розвитком вищої освіти України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2014 – нині – доцент б.в.з. кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління, Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Громадська діяльність

2019 – нині – член громадської організації «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Державне управління, механізми державного управління, вища освіта, діяльність вищих навчальних закладів, інноваційні механізми реформування вищої освіти

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Система та процедури зовнішнього забезпечення якості вищої освіти».

Реалізовані грантові проєкти

2016–2018 – НДР для молодих науковців, що виконувалася за кошти державного бюджету на тему: «Реалізація євроінтеграційної політики України шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах необхідності зміцнення національної безпеки».

2019–2021 – НДР для молодих науковців, що виконується за кошти державного бюджету на тему «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України».

2020–2022 – проєкт «Академія досліджень ЄС для школярів та студентів» за Програмою Європейського Союзу Erasmus+ «Jean Monnet».

Стажування

2019 – стажування в «Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України».

2014–2015 – стажування у Варшавському університеті (Польща). Учасник проєкту Україна–Польща «Інноваційний університет і лідерство». Тема дослідницького проєкту: «Система та процедури зовнішнього забезпечення якості вищої освіти».

2015 – навчання у Salem State University (USA). Навчальний воркшоп для професіоналів, які працюють або планують працювати з військовослужбовцями у відставці.