доктор педагогічних наук, професор

Освіта

2021 Бакалавр спеціальної освіти (Логопедія). Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей дошкільного віку з вадами мовленнєвого розвитку, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

2018 Магістр освіти з мови і літератури. Викладач англійської мови і світової літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

2014 Доктор педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

1999   Кандидат педагогічних наук, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)

1993Кваліфікація «Вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва» (Диплом спеціаліста), Ізмаїльський державний педагогічний інститут

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017 – д/час – професор кафедри дошкільної та початкової освіти, гарант ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта (Спеціальність 013 Початкова освіта РВО Магістр)

Школа імені Дмитра Шостаковича (Shostаkovich School of Music, Art and Sport), м. Нью-Йорк, США, 2014 – 2016 –асистент учителя (програма повного дня Pre-K, програма Gifted and Talented Education (GATE) авторська програма «Speech, Art, Craft for Bilinguals)

Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1993 – 2001 – викладач, в.о. доцента, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

Громадська діяльність

2022 – д/час ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» (м. Київ, Україна)

2021 – д/час ГО «Інноваційний університет» (м. Київ, Україна)

2019 – д/час Ізмаїльський осередок ВГО «Українська Асоціація корекційних педагогів» (м. Київ – м. Ізмаїл, Україна)

2019 – д/час Сектор вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (член НМК 1 із загальної, професійної освіти та спорту, підкомісія 013 «Початкова освіта»)

Сфера наукових інтересів

Педагогіка вищої школи. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери до проєктної діяльності. Педагогіка дошкільної та початкової освіти. Інклюзивна освіта. Теорія та методика позашкільної й альтернативної освіти. Менеджмент і корпоративна культура в сфері освіти.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018 – 2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема мікропроєкту: «Модель підготовки академічної спільноти гуманітарного університету до крос-культурної комунікації (вектор міжнародного співробітництва з закладами вищої освіти країн Подунав’я)»

Реалізовані грантові проєкти

2022 – Учасник Міжнародного проєкту DAAD «Психосоціальна підтримка людей в кризі» при Службі академічних обмінів (ID проєкту 57609387) у рамках програми «Діалог-Схід-Захід» (Українська школа урядування (УШУ, м. Київ, Україна), Інститут психології Гамбурзького університету (Німеччина).

Стажування і підвищення кваліфікації

2018 – Румунія, Галацький університет «Dunerea de Jos». Вивчення індикаторів якості вищої освіти майбутніх фахівців закладів дошкільної та початкової освіти

Освіта

2005 р., бакалавр, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», Одеський державний екологічний університет.

2006 р., магістр з охорони навколишнього середовища, Одеський державний екологічний університет.

2010 р. аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів», Одеський державний екологічний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2014 р. – по теперішній час – доцент кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету.

2013 р. – по теперішній час – заступник декана природоохоронного факультету з навчальної роботи Одеського державного екологічного університету.

Громадська діяльність

З 2020 р. – член Українського географічного товариства.

З 2020 р. – член громадської спілки Професійна Асоціація Екологів України (PAEU).

Сфера наукових та освітніх інтересів

Екологічна освіта. Розроблення системи управління екологічними ризиками. Реалізація Водної стратегії. Підвищення ефективності водокористування. Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Впровадження польського досвіду вивчення дисциплін в галузі наук про навколишнє середовище у вищих навчальних закладах України».

Стажування

2021 р. (07–23.04) – «Университет 4.0. Цифровая трансформация университетов» международная онлайн-стажировка. (72 часа). Организаторы: Республиканский Институт Высшей Школы Республики Беларусь.

2021 р. (07–30.06.) – Інтенсив-курс «Екологічна безпека підприємства», м. Київ, Україна (180 годин). Організатори: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Професійна асоціація екологів, Національний центр сталого розвитку, Ecobusiness group.

Освіта

1994 р., історик, викладач історії та суспільствознавства, Одеський державний університет імені І. І. Мечникова.

1997 р., кандидат історичних наук,  Дніпропетровський державний університет.

2003 р., доктор історичних наук, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (м. Львів).

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2015 – по теперішній час – завідувач кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

2008 – по теперішній час – керівник Центру історії та культури Італії імені Джузеппе Гарібальді Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Громадська діяльність

Член  ВГО «Інноваційний університет».

Заступник голови Галузевої експертної ради 03 «Гуманітарні науки» Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Віце-президент ГО «Національна академія наук вищої освіти України».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Екологічна історія, первісна археологія, археологія мистецтва, археологія ідентичності.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015–2016 – ІІ фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація».

Тема проєкту: «Створення консультативно-методичного центру запровадження англійської мови навчання».

Реалізовані грантові проєкти

«Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (Інститут вищої освіти НАПН України та Центр досліджень вищої освіти Чехії, 2018-2019 рр., учасник).

«Англійська мова для університетів» (Британська Рада в Україні, 2016-2018 рр., учасник).

“From the Caspian to Mediterranean: environmental change and human response during Quaternary” (UNESCO-IUGS-IGCP, 2015-2020, Co-leader).

Стажування

2016, 2018, 2019 – Університет Ка’Фоскарі (Венеція, Італія).

2017 – Університет Аристотеля (Салоніки, Греція).

Освіта

1995 р. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність «правознавство», кваліфікація – юрист.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Професор кафедри цивільно-правових дисциплін, заступник декана економіко-правового факультету

З 2021 – декан економіко-правового факультету.

Громадська діяльність

З 2011 року – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Код ЄДРПОУ 38005251).

З 2018 року – член громадської організації «Союз юристів Одеської області» (Код ЄДРПОУ 38297037).

З 2019 року – член громадської організації «Інноваційний університет»(Код ЄДРПОУ 43177204).

З 2021 року – член координаційного бюро з сімейного права НАПрН України.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ, що торкаються прав дітей. Міждисциплінарність.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Створення інтердисциплінарного факультету за моделлю Liberal Arts and Scitnce (на базі класичного університету)».

Стажування

2007 р. – стажування в Регенсбургському університеті, Німеччина (програма DAAD).

2011 р. – участь у міжнародних німецько-українсько-польських семінарах «Захист прав особистості з конституційно-, цивільно- та міжнародно-правової точки зору: в Німеччині, Україні та Польщі (право ЄС, Європейська Конвенція з прав людини)» (Німеччина, Регенсбург).

2014 р. – учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (Польща, Варшава).

2017 р. – Празький інститут підвищення кваліфікації, Тема: Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики (Чехія), Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова № 720-18 від 30.03.2017 р. програма і звіт. Посвідчення ОДЕУ № 1480  від 7 грудня 2017 р.

2019 р. – підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти та науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою: «Основи текстології та розробки тестових завдання» 2020 рік – педагогічна майстерня «На шляху вдосконалення якості національної юридичної освіти», організована Національною академією правових наук України і Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя», загальний обсяг програми 2 кредити ЄКТС (60 годин). Сертифікат – серія 01 00065028/000027-20.