ОСВІТА

2022 р. – професор кафедри соціальної філософії та управління, Державний податковий університет.

2020 р. – доктор економічних наук, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка (051 – Економіка, 074 – Публічне управління та адміністрування), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

2013 р. – доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

2012 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (051 – Економіка, 073 – Менеджмент), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

2006 р. – магістр з економіки підприємства, Кременчуцький державний політехнічний інститут 2005 р., бакалавр з економіки підприємства, Кременчуцький державний політехнічний інститут.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

2021 – 2022 рр.– проректор з науково-педагогічної роботи, з міжнародної співпраці та інвестицій, Державний податковий університет.

2018-2020 рр. – експерт від України до програмних комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», Програмний комітет «SMEs and Access to Risk Finance».

2019 р. по теперішній час – експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2018 р. по теперішній час – експерт робочої групи «Соціальна відповідальність університетів», Міністерство інвестицій та розвитку, Польща.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2021 р. – член ВГО «Інноваційний університет».

З 2021 р. – член Української асоціації оцінювання.

З 2017 р. – член Української асоціації дослідників освіти.

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна відповідальність університетів, нефінансова звітність, інновації, ESG, регіональний розвиток, якість вищої освіти.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2018–2019 рр. – ІV фаза проєкту «Комунікаційні стратегії і відносини університет-школа». Тема мікропроєкту: “Вплив закладів вищої освіти на розвиток регіонів”.

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ / СТАЖУВАННЯ

Erasmus+ Jean Monnet Module ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EU Policy of Sustainable Development: Experience for Ukrainian Cities and Regions under the process of Decentralization.

Erasmus +, Abertay University, Dundee, Scotland, UK.

Ukrainian-Czech Programme for Higher Education – Formation of a Network of Higher Education Quality Assurance Experts.

The Lane Kirkland Scholarship Program.

Ukraine Higher Education Leadership Development Programme.

Future Leaders Programme.

Researcher Connect, British Council.

Exchange Alumni Small Grants Program Open World Program: Education.

МОВИ

Англійська – B2, Польська – В2, Норвезька – В1, Українська – С2.