Освіта

2003 р., бакалавр з менеджменту, Сумський національний аграрний  університет.

2004 р., магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Сумський національний аграрний університет.

2011 р., кандидат економічних наук, Сумський національний аграрний університет.

2016 р., доктор економічних наук, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – по теперішній час – проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

2018 – заступник голови секції «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» наукової комісії Міністерства освіти і науки України.

2012–2018 – завідувач науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету.

2012 – по теперішній час – доцент, професор кафедри маркетингу та логістики (за сумісництвом).

Громадська діяльність

Заступник голови правління ГО «Краса та розум Сумщини».

Заступник голови правління ГО «Рада молодих вчених».

Член президії ГО «Інноваційний університет».

Член ГО «Платформа розвитку громад».

Член ГО «Українська асоціація маркетингу».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Формування конкурентоспроможності соціально-економічних систем на засадах сталого розвитку.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015–2016 – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Інтегральна оцінка діяльності науково-педагогічних працівників вищої школи».

Реалізовані грантові проєкти

Erasmus+ Jean Monnet Project N-620966-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT “Towards circular economy thinking & ideation in Ukraine according to the EU action plan”.

Erasmus+ КА2 CBHE Project INTERADIS “International Students Adaptation and Integration”.

Стажування

2019 – США, Університет Джорджия, досвід трансферу технологій.

Освіта

1985 р. – філолог; викладач української мови та літератури, Харківський державний університет імені О. М. Горького, м. Харків.

2005 р. – доктор педагогічних наук (спеціальність «Теорія і методика професійної освіти»), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ.

2019 р. – магістратура (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

2020 р. – магістратура (спеціальність «Філологія. Мова та література (польська). Переклад»), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 р. по теперішній час – завідувач кафедри української мови і літератури, керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Громадська діяльність

З 2019 р. – член ВГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Освіта, вища філологічна освіта, лінгводидактика.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 рр. – ІV фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема мікропроєкту: «Створення ресурсного центру професійного розвитку вчителя».

Реалізовані грантові проєкти

2018-2021 рр. – Erasmus+ Jean Monnet Module «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів».

 2020-2022 рр. – Грантові проєкти «Вивчай та розрізняй інфо-медійна грамотність» (за підтримки IREX, посольств США та Великобританії, Академії Української преси, МОН України).

 2020-2021 рр. – «Віртуальна лексикографічна лабораторія «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності».

2021-2022 рр. – «Трансдисциплінарний кластер «МЕДІА&КАПСУЛИ».

Стажування

2018 р. – «Artes Liberales» Варшавського університету, Ягеллонський університет  (Польща) у рамках міжнародного проєкту «Інноваційний університет та лідерство».  

2013 р. – Педагогічний університет імені Комісії національної освіти (м. Краків).

2021 р. – «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна).

2022 р. – літня школа «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів НУШ» за  програмою Модуля Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів» (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Освіта

Українська мова і література та іноземна мова (англійська), спеціаліст, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 1995–2000.

10.02.01 Українська мова, аспірантура, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2007–2010.

035 Філологія, докторантура, Дніпровський державний університет імені Олеся Гончара, 2016–2018.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2013–2020 – доцент кафедри журналістики та філології, начальник Навчально-методичного відділу змісту освіти та моніторингу навчального процесу, керівник Бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, Сумський державний університет.

2020 – нині – професор кафедри прикладної лінгвістики, Ніжинський державний університет.

З 2019 р. – експерт галузевої експертної ради 03 Гуманітарні науки (035 Філологія) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З 2018 р. – експерт міжнародного центру “International Public Relations Center”, Польща.

Громадська діяльність

З 2019 – член громадської організації «Інноваційний університет».

З 2020 р. – член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, дискурсологія, медіалінгвістика, освітологія, англійська мова, країнознавство, сучасна українська мова, переклад.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Створення системи моніторингу якості навчальної діяльності університету».

Реалізовані грантові проєкти

2019 – “The DESTIN Course Design Conference” (грантова програма ЄС Еразмус + KA2 Capacity Building.

2018 – SUP 30017 GR 0236, за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

2015–2016 рр. – “ALIGN” (програма ЄС Темпус): «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками».

2012 – TEMPUS-6-2012 «Кросмедіа та якісна журналістика», Університет м. Пассау, Німеччина.

Стажування

2020 р. – Венеціанський університет Ка’ Фоскарі, тема стажування: «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС», Італія;2017, 2019 – Іспанія, Академічна мобільність Еразмус+.

2015 р. – університет «Гуманітас», програма «Стратегія та механізми забезпечення академічної мобільності студентів», Сосновець, Польща.

2013 р. – Інститут суспільних наук Вищої лінгвістичної школи, Літня філологічна школа, м. Ченстохова, Польща.

2011 р. – програма Європейського союзу «Розвиток медіанавичок в Україні», Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Освіта

2005 р., бакалавр з екології, Сумський державний університет.

2006 р., магістр з екології та охорони навколишнього середовища, Сумський державний університет.

2009 р., аспірантура за спеціальністю «екологічна безпека»,  Сумський державний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 – по теперішній час – старший науковий співробітник, доцент кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету.

2019 – по теперішній час – тренер, експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2018 – 2020 – керівник навчально–методичного відділу Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка.

2014 – 2018 – завідувачка кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка.

Громадська діяльність

З 2015 – член громадської організації Європейська Асоціації Безпеки.

З 2016 – член Міжнародної асоціації екологів університетів.

З 2017 – член правління громадської організації Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції.

З 2019 – член правління громадської організації ЕКО ТОП.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Розробка критеріїв екологічної безпеки, екологічна політика Європейського Союзу, захист гідросфери, раціональне використання природних ресурсів, поводження з відходами та сталий розвиток.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Розробка стратегії інтернаціоналізації ЗВО».

Реалізовані грантові проєкти

Erasmus+ Jean Monnet Module 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE Implementing the Strategy for Environmental Safety: Integrating European Experience.

Erasmus+ Jean Monnet Chair 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR EU Climate Leadership.

Ukrainian-Czech Programme for Higher Education – Formation of a Network of Higher Education Quality Assurance Experts.

British Council Leadership Development Programme – The University as a center of public opinion.

Стажування

2017, 2018, 2019 – Туреччина, Академічна мобільність Еразмус+ (викладання, стажування).

2018 – Великобританія, Розвиток лідерського потенціалу в університетах України.