Освіта

1994 р. – Тернопільський державний педагогічний інститут, спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання і музика.

1999 р. – аспірантура за спеціальністю «Теорія та історія педагогіки», Тернопільський національний педагогічний університет.

2018 р. – докторантура за спеціальністю «Теорія і методика управління освітою» Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2000 – до сьогодні – доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти ТНПУ.

2001 – до сьогодні – час керівник центру довузівської підготовки ТНПУ.

2019 – експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Громадська діяльність

Член ГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Розробка інституційної моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти; популяризація професії вчителя в межах «Бюро кар’єри».

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Партнерство “університет – школа – роботодавець” в системі управління якістю підготовки сучасного фахівця».

Реалізовані грантові проєкти

Координатор Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки  Американських Рад з міжнародної освіти.

Стажування

2018 р. – Університет Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чехія) за програмою «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» в рамках міжнародного проєкту «Прогресивне управління університетом».

2019 р. – Варшавський (м. Варшава) та Ягеллонський (м. Краків) університети (Польща) за програмою «Комунікаційні стратегії та відносини університет–школа» в рамках міжнародного проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Освіта

2020 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри історії та методики навчання.

2014 р. – доктор історичних наук.

2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.

2005 р. ‒ захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1994‒1999 рр. ‒ історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 р. – по теперішній час ‒ завідувач кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2019 р. – експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.

2018 р. – модератор Центру краєзнавства та туризму Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2018–2020 рр. – професор кафедри  української філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2015–2018 рр. – доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2008–2015 рр. – завідувач кафедри історії України і соціальних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

2005–2009 рр. – проректор з виховної роботи, а згодом з наукової роботи Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність

2019 р. ‒ член ГО «Інноваційний університет і лідерство».

2019 р. – голова комісії з присвоєння почесного звання «Почесний громадянин Кременця» Кременецької міської ради.

1994 р. – по теперішній час ‒ член Кременецького районного товариства «Просвіта».

2018‒2020 рр. – голова громадської ради при голові Кременецької РДА.

2016–2020 рр. – радник голови Кременецької районної ради з питань освіти.

2010–2015 рр. – депутат Кременецької районної ради VI скликання.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Біографістика, українська еліта Волині, локальна історія, історія освіти, історія та філософія науки, неформальна освіта.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Краєзнавець».

Стажування

2020 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle» (History of Ukraine, Introduction to the Specialty (with Propaedeutic Practice’s Elements, History and Philosophy of Science) м. Люблін, Республіка Польща.

2019 р. – Болгарія, Університет «Проф., д-р Асен Златаров», «Україна, Болгарія, ЄС: тренди економічного та соціального розвитку».

2018–2019 рр. – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», Республіка Польща.

Освіта

Доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання) Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

Управління та адміністрування. Менеджмент (магістр), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Комп’ютерні науки (магістр), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Філологія, Германські мови та література (магістр) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

«Трудове навчання і основи підприємництва» (спеціаліст), Тернопільський державний педагогічний інститут.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 – по теперішній час – проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2020 – по теперішній час – експерт для проведення акредитацій освітніх програм з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності: 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 011 – Освітні, педагогічні науки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2019–2020 – член галузевої експертної ради з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2017–2020 – завідувач кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2016–2020 – член науково-методичної комісії з загальної, професійної освіти та спорту (НМК 1) зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

2011–2017 – заступник декана інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Громадська діяльність

З 2021 – член наукової ради Українського дослідницького соціального консорціуму.

З 2019 – член ГО «Інноваційний університет».

З 2015 – член Спілки освітян Тернопільщини.

З 2014 – член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V : комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Партнерство «університет – школа – роботодавець» в системі управління якістю підготовки сучасного фахівця».

Стажування

2019 – Туреччина, «Формування системи мережі закладів сфери послуг засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

2018 – Туреччина, «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанної сфери».

2017 – Туреччина, «Менеджмент управління готельно-ресторанними комплексами».

2016 – Словаччина, «Роль викладача вищої школи в підготовці професійного випускника: професіоналізм і адаптація до сучасних викликів».

Освіта

1998 р., бакалавр «Фінанси і кредит», Тернопільська академія народного господарства.

1999 р., магістр «Державне управління», Тернопільська академія народного господарства.

2003 р., кандидат економічних наук 08.00.02 «Організація, управління і регулювання економікою», Львівський національний університет імені Івана Франка.

2007 р., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський державний економічний університет.

2013 р., доктор економічних наук 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», Академія фінансового упралвіння Міністерства фінансів України.

2016 р., професор кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – по теперішній час – член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, сертифікований тренер.

2020 – по теперішній час – керівник проектно-аналітичного відділу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2016 – по теперішній час – професор кафедри економіки та економічної теорії Західноукраїнського національного університету, експерт Міністерства освіти і науки України.

2017–2020 – професор Київської школи економіки (KSE).

2014 – 2016 – директор науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету.

Громадська діяльність

З 2019 – виконавчий директор ГО «Громадська синергія», член ГО «Інноваційний університет».

З 2017 – член ВГО «Поруч», ГО «Українська асоціація дослідників освіти».

2017 – консультант МОМ ООН за проєктами “Reconciliation Support and Community Development of the Conflict-Affected Communities of the Donbas”, “Supporting Recovery and Sustainable Solutions for Internally displaced Persons and the Conflict-Affected Population in Ukraine”.

Member of Participant Selection Committee (Reading and Interview Committees) of Community Engagement Exchange (CEE) Program, IREX, USA.

Member of International Society of Substance Use Professionals (ISSUP).

Lt.-Col. of International Committee on Struggle Against the Organized Crime, Terrorism and Corruption (ICOCRIM), Slovak Bureau.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Реформи вищої освіти, екологічна компонента сталого розвитку, публічний сектор економіки, макроекономічна політика, міграційні студії, суспільний вибір.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, понад 20 праць, присвячених проблемам якості вищої освіти. 

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проеєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Побудова системи внутрішнього забезпечення якості освіти в контексті імплементації положень Закону України “Про вищу освіту”».

Реалізовані грантові проєкти

“Academic Integrity and Quality Initiative” (Academic IQ) (American Councils, ICAI, USA).

ERASMUS+ project EDUQAS “Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University- Business-Government in HEIs” №586109-EPP-I-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE- SP.

Jean Monnet Erasmus+ project №587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA “European Quality of Educational Research for Empowering Educators in Ukraine”.

Jean Monnet Erasmus+ project EXTECH №611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities”.

U-LEAD with Europe projects “Energy of generations – cooperation youngsters and elders for decentralization”, “Development of capable education networks in AHs”.

UNDP project “Educational cluster of Girske and Zolote cities – towards transparency of procurement and good governance”.

FCG International project “Learning together” (Finland’s Support to the Ukrainian School Reform).

PL-BY-UA project “Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” funded by the EU PLBU.04.02.00-06-0433/17-00.

“KF Global E-School in Eurasia” (Korea Foundation, CEU, Budapest).

Стажування

2017–2020 – Польща, Visiting Prof.  (University of Economics and Human Sciences in Warsaw, WSEI, KUL, Lubelska Szkola Wyzsza w Rykach, Maria Grzegorzewska Academy of Special Education).

2020 – Португалія, Digital Media Summer Institute “Questioning and defining the (new) role(s) of computation on the mediation of Human Interactions”.

2015, 2020 – Польща, WEASA – Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy.

2017 – Литва, Вірменія, Mobility Project Erasmus+ “Inclusive Europe”.

2016 – Німеччина, Europa-Institut Spring School “Human Rights as a Key for Democracy”.

2016 – Грузія, Mobility Project Erasmus+ “Eastern Express”.

2015 – Німеччина, GESIS EUROLAB.

2015 – Нідерланди, Mobility Project Erasmus+ “Equality for all”.