Освіта

2006 р., магістр за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент міжнародного туризму») (з відзнакою), Харківська національна академія міського господарства.

2011 р., аспірантура за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», Харківська національна академія міського господарства.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2017 – по теперішній час – начальниця Відділу корпоративних комунікацій і PR ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

2011 – по теперішній час – cтарший викладач кафедри Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Громадська діяльність

З 2021 р. – ком’юніті-менеджерка громадської організації «Інноваційний університет»

З 2021 р. – членкиня Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України».

З 2020 р. – членкиня громадської організації «Інноваційний університет».

З 2019 р. – членкиня робочої групи з цифрової трансформації ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

З 2019 р. – керівниця Школи розвитку маркетингових комунікацій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

З 2017 р. – членкиня Харківського обласного туристсько-спортивного союзу (ХОТСС).

З 2014 р. – членкиня правління громадської організації «Асоціація випускників, студентів і друзів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Цифрова трансформація освіти; організація анімаційних послуг в туризмі; формування корпоративної ідентичності підприємств сфери послуг; рекламні комунікації, маркетинг, SMM.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Вплив закладів вищої освіти на розвиток регіону».

Стажування

Стажування у Польщі (2018 рік, Варшавський та Ягеллонський університет; в рамках проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет–школа»).

Освіта

2004 р., бакалавр з фізики, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

2005 р., спеціаліст  з фізики, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2010 р., спеціаліст  з математики, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2008 р., аспірантура за спеціальністю «теорія навчання»,  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2016 р., докторантура за спеціальністю «теорія навчання»,  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – по теперішній час – завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

2017–2019 – професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

2016 – 2017 – професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи  Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Громадська діяльність

З 2020 – член ГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Підготовка майбутніх учителів математики до проєктування навчальної діяльності старшокласників; формування математичної компетентності майбутніх учителів математики в умовах розвитку НУШ; підготовка вчителя математики на засадах інтердисциплінарності; розробка модельних навчальних програм для 5–9 класів НУШ.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Підготовка вчителя математики НУШ на засадах інтердисциплінарності».

Стажування

2018 р. – сертифіковане стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) (Варшава, Польща) та Інституті Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) за програмою «Академічна доброчесність».

Освіта

2002–2007 рр., Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

2008–2012 рр., аспірантура, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – по теперішній час – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

2015 – по теперішній час – доцент кафедри суспільних наук Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

2017–2018 – помічник ректора з міжнародних зв’язків, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.

Громадська діяльність

З 2018 – член робочої групи «Музика в суспільстві» Європейської асоціації консерваторій (Бельгія).

Сфера наукових та освітніх інтересів

Юридичні принципи соціального забезпечення, пенсійні системи. Освітньо-творчі міжнародні проекти. Академічна доброчесність.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Впровадження стратегії інтернаціоналізації в мистецькому закладі вищої освіти».

Реалізовані грантові проєкти

Проєкти академічної мобільності Еразмус+ із ЗВО Іспанії, Португалії, Польщі (2017 – по теперішній час).

Erasmus KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices PRIhME (Power Relations in Higher Music Education) 2020-1-IE02-KA203-000759.

Стажування

2017, 2019 – Іспанія, Академічна мобільність Еразмус+.

2020 – участь у тренінгу “Linking Leadership to Entrepreneurial” проекту Erasmus+ KA203 Strategic Partnership “New Employability Within Self-leadership in Music Academic Programs”.

Освіта

2016 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Захистила дисертацію зі спеціальності «Економічна теорія та історія економічної думки», здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, диплом (comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy).

2005–2010 р., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія». Спеціальність: Економіка підприємства. Магістр, диплом з відзнакою.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – теперішній час – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України. Тренер-експерт з акредитації.

2018 – теперішній час – Національний фармацевтичний університет. Доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, заступник декана факультету фармацевтичних технологій та менеджменту.

2019 – теперішній час – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Доцент кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи.

Громадська діяльність

2019–2020 – Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції. Член громадської організації.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Менеджмент персоналу, підприємництво, Humane Entrepreneurship, лідерство.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Розробка відкритого міждисциплінарного курсу “Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє”».

Реалізовані грантові проєкти

Координатор проєкту Jean Monnet Module (611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє» (Erasmus+), викладач.

Супервайзер студентських проєктів, лектор віртуальної мобільності в рамках проєкту Erasmus + MILETUS («Розвиток потенціалу студентської мобільності у вищій освіті в Україні і Сербії»).

Координатор спільного проєкту Meet Up! за підтримки Фонду EVZ в ХГУ «НУА» та Південно-Вестфальському університеті прикладних наук (молодіжні зустрічі українських та німецьких студентів).

Стажування

2019–2020 – Південно-Вестфальський університет прикладних наук (Німеччина). Семінари «Емпіричне дослідження в економіці», сертифікат.

2019 – Варшавський університет, Польща, Ягеллонський університет, Польща. Стажування в рамках програми «Інноваційний університет і лідерство та стратегії розвитку».

2019–2020 – Karlsruhe University of Education (Німеччина), Habilitation (doctorate thesis), докторантура за напрямом «Підприємництво та менеджмент».

2018–2019 – Інститут вищої освіти НАПН України. Тренінгова сесія для тренерів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості освіти».

Освіта

1998 р., спеціаліст «Економіка підприємства», Харківський державний економічний університет.

2013 р., докторантура за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний економічний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – по теперішній час – професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

2016 – 2019 – завідувачка кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

Громадська діяльність

З 2016 – Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Підприємництво: соціальний і економічний аспекти, підприємницька активність, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова економіка, управління проєктами.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». 

Тема проєкту: «Модель комунікації з бізнес-середовищем».

Стажування

2017 – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку / United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, Австрія) – участь у тренінгових програмах “Financial Analysis of Investment Project Scenarios with Application of COMFAR III Expert Software”.

2007 – в рамках проєкту TACIS програми підготовки менеджерів MTP4 – участь у тренінгах для тренерів “Methods and didactical tools of the trainers”, “Methods and didactical tools of providing In-company trainings and management coaching sessions”, “Marketing services for training providers”.

Освіта

Магістр з культурології (з відзнакою), філософський факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2007).

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Директор Центру веб-комунікацій Каразінського університету (2011–2016). Директор Центру зв’язків з громадськістю Каразінського університету (2016-31.05.2023). Керівник проєкту «Університет відкривається світу: побудова міжнародно орієнтованого бренду університету» (2019 – 2022) та заступник керівника проєкту «Абітурієнт Каразінського» Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2022 рр.  Керівник відділу зв’язків з громадськістю та міжнародного співробітництва Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (з червня 2023 року).

Громадська діяльність

Член ГО «Інноваційний університет».

Член Соціологічної Асоціації України.

Експерт ГО «Українська експертна ліга».

Експерт АЦ «Обсерваторія демократії».

Член Національної спілки журналістів України.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Наукові інтереси: політичні та комунікативні процеси в цифровому соціумі; брендинг та зв’язки з громадськістю в епоху соціальних медіа, комунікативна спроможність сучасних університетів.

Навчальні курси: «Соціокультурні ризики інтернет-комунікацій»,   «Комунікативні стратегії в цифрову епоху», «Комунікативні технології в соціальних медіа», «PR у політичних комунікаціях», «Реклама та PR у соціальних медіа» тощо.

Дослідження: учасник 2-х науково-дослідних робіт «Студент у сучасному комунікативному просторі» (науковий керівник теми – Віль Бакіров) та «Проблеми впровадження технологій електронного навчання в український вищій школі» (науковий керівник теми – Віль Бакіров).

Публікації: автор 24 науково–методичних робіт з проблем політичних інститутів та процесів, брендингу, медіа та суспільних відносин.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». 

Тема проєкту: «Комунікативні технології залучення школярів до фізико-математичних та природничих спеціальностей в університетах».

Реалізовані грантові проєкти

Консультант з брендингу та комунікативних стратегій проєкту «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку» (Програма імені Фулбрайта в Україні; 2020). Учасник проєктної команди “Making Good” (програма Британської Ради “Creative Spark” з креативних індустрій; з 2018 року). Експерт аналітичного центру «Обсерваторія демократії» в рамках проєкту «Просування демократичного голосування в Східній Україні»» (реалізується за фінансової підтримки NED, 2019–2021 рр.). Регіональний прес-секретар, довготривалий спостерігач у виборчих програмах ГМ ОПОРА у Харківський області (2010, 2015).

Стажування

Стажування у США (2013 рік, програма «Open World»), Великій Британії (2018 рік, Англіа Раскін Університет, м. Кембридж; в рамках проєкту «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України») та Польщі (2019 рік, Варшавський та Ягеллонський університет; в рамках проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа»).