Біографія

Випускник історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Ступінь доктора філософії (кандидата наук) отримав в Інституті історії Національної академії наук України в 1977 р. 

Впродовж 1977–1990 рр. викладав в університетах міст Чернівці та Києва. Є фундатором Університету економіки та права КРОК (м. Київ), де обіймав посаду проректора з міжнародних проєктів та першого проректора. В 2009–2010 рр. працював заступником міністра освіти і науки України, в сферу відповідальності якого входили  розробка стратегій та програмних документів щодо реформи галузі вищої освіти в Україні, координація і гармонізація національної системи вищої освіти України з Європейським простором вищої освіти, організація процесу ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України. 

З 2009 є гостьовим науковим професором факультету Artes Liberales Варшавського університету.

Головною сферою наукових досліджень є:

 • Порівняльний аналіз розвитку вищої освіти в Україні, країнах Європейського регіону та Північної Америки, країнах, що розвиваються;
 • Створення та трансформації законодавства у сфері вищої освіти;
 • Стратегічне планування та управління вищими навчальними закладами;
 • Побудова національних та локальних систем управління якістю вищої освіти;
 • Академічна культура вищої школи, утвердження в ній академічної чесності та протидії девіантній суспільній практиці.

У 2009–2010 та 2014–2020 був членом Колегії Міністерства освіти і науки України та Акредитаційної комісії України. 

У 2016 р. отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України»,

у 2014 р.- почесного професора Краківської Академії ім. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

З 2014 р. є координатором з української сторони міжнародного польсько-українського проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Публікації

 • Закон Республіки Польща «Про вищу освіту і науку», прийнятий 20 липня 2018 року (зі змінами) / Пер. з польської І. Дегтярьова, С.Федонюк, Л.Колісник; Наукова редакція та післямова Т. Фінікова та І.Дегтярьової. – К.: Таксон, 2020. – 336 с.
 • Квієк М. Університет в епоху перемін: інституції і академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції / М. Квієк; Пер. з польської Р. Скакуна; Наукова редакція та післямова Т. Фініков. – К: Таксон, 2018. – 474 с.
 • Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови/ За ред. Т. В. Фінікова, В. І. Терещука. – К.: Таксон, 2018. – 316 с.
 • Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах: Аналітичний звіт/ За заг. ред. Т. В. Фінікова,, В. І. Терещука; Міжнарод. благод. Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» . – К.: Таксон, 2018. – 88 с.
 • Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – IІІ. (Відповідальні редактори Т.Фініков, Р.Сухарськи). – Варшава: Wydzial  “Artes Liberales”, UW, 2019. – 412 с.
 • Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІ. (Відповідальні редактори Т.Фініков, Р.Сухарськи) – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – 460 с.
 • Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти. (Відповідальні редактори Т.Фініков, Р.Сухарськи ) – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2016. – 388 с.
 • Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету. (Відповідальні редактори Т.Фініков, А.Артюхов ) – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
 • Taras Finikow. Doswiadczenia z wprowadzania reform w szkolnictwie wyzszym Polski i Ukrainy – systemy szkolnictwa wyzszego na ich sciezce rozwojowej w obu krajach. 3.2.Ukraina. W «Analiza wspolpacy uczelni polskich i ukrainskich na tle porownania systemow szkolnictwa wyzszego. Wnioski i rekomendacie. Warszawa, 2015. s.23–39.
 • Jerzy Woznicki, Taras Finikow, Magdalena Dybas, Iryna Degtiarowa. Wnioski i rekomendacje wynikajace z przeprowadzonych badan w Polsce i na Ukrainie. W «Analiza wspolpacy uczelni polskich i ukrainskich na tle porownania systemow szkolnictwa wyzszego. Wnioski i rekomendacie. Warszawa, 2015. s.209–215.
 • Monitoring the Integration of Ukrainian Higher Education System into the European Higher Education and Research Area: Analytical Report / International Charity Foundation “International Foundation for Education Policy Research”; Edit. T.Finikov, O.Sharov. − К. : Taxon, 2014. –136 p. – Ref.: p. 127–136.
 • The Ukrainian Higher Education System And Its Entry Into The European Higher Education And Research Area: Monitoring Study: Analytical Report / International Charity Foundation “International Foundation for Education Policy Research”, Ed. T.Finikov.-К.:Тaxon, 2012. – 53 p.
 • Л. М. Віткін, С. М. Лаптєв, Т. В. Фініков, С. М. Піддубна. Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів: у 2 кн. – К.: Таксон, 2009. – 564 с.: Бібліогр.: с.549–563.