ОСВІТА

1995 р. – диплом ЛД ВЕ №002181, спеціальність «Історія», кваліфікація: «Історик. Викладач історії», Донецький державний університет.

2001 р. – диплом ДК №010540, спеціальність 23.00.02 «Політичні інститути і процеси», кваліфікація: «Кандидат політичних наук», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні».

Присвоєно вчене звання доцента кафедри політології. Атестат доцента 02ДЦ №001787.

2011 р. – диплом ДД №003221, спеціальність  23.00.02 «Політичні інститути та процеси», кваліфікація: «Доктор політичних наук», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Брендинг територій у сучасній політиці».

Присвоєно вчене звання професора. Атестат професора 12ПР № 011341.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

01.08.2023 р. по теперішній час – декан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

01.09.2019-01.05.2023 рр. – перший проректор Донецького національного університету імені Василя Стуса.

2021 р. – Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», відповідно до Указу Президента України № 496/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти».

2019 р. – Нагрудний знак Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти». Наказ №466-к від 11.09.2019 р.

2023 р. по теперішній час – головний редактор наукового фахового видання НаУКМА «Empirio» https://empirio.ukma.edu.ua

Викладач дисциплін «Політична аналітика», «Політична експертиза і наукове консультування».

Гарант ОНП «Політологія» третього (наукового) рівня підготовки PhD.

Науковий керівник/консультант 20 науковців, з яких: 3 доктора політичних наук, 10 кандидатів політичних наук, 7 докторів філософії зі спеціальності 052 «Політологія».

2019-2023 рр. – головний редактор наукового фахового видання категорії Б «Політичне життя» https://jpl.donnu.edu.ua/index.php/pl/about .

2023 р. по теперішній час – член редколегії і запрошений редактор окремих номерів «European Journal of Transformation Studies» (WoS).

2015-2022 рр. – член редакційних колегій журналів «European political and law discourse» (Чеська республіка).

2017-2022 рр. – «Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого”. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія» (група «Б»), «Studia Politologica Ucraino-Polona».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікаційна: Листи з фронту http://www.riep.org/…/The_moment_when_life_changed… монографія «University and War in Ukraine» https://www.peterlang.com/document/1414902

Просвітницькі проєкти. Викладач – стратегічна цінність відновлення України. https://pro.ukma.edu.ua/professional-development-programs-for-teachers Міжнародний форум соціальної дії «Захист прав дітей під час збройних конфліктів та окупації». https://news.donnu.edu.ua/2019/06/01/mizhnarodnyj-formu-soczialnoyi-diyi-zahyst-prav-ditej-pid-chas-okupacziyi-ta-zbrojnyh-konfliktiv-u-stusivskomu-universyteti/ Міжнародний форум соціального підприємництва. https://www.facebook.com/events/810911386282014?_rdr

Стипендіальні програми для дітей загиблих захисників і захисниць України https://juni.ukma.edu.ua

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Політологія. Брендинг територій, Освітній менеджмент. Управління розвитком в умовах невизначеності.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2019-2020 рр. – «Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ (в останні 5 років)

Проєкти в рамках програми імені Фулбрайта в Україні “Зміцнення українських університетів задля сталого розвитку” за фінансової підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні:

03-09.2021р. – консультантка, тренерка в проєкті “Моніторинг в системі управління університетом” (програма консультування ректорів 10 переміщених університетів України). Результат: Зміцнення управлінських компетентностей і засвоєння інноваційних інструментів менеджменту в умовах невизначеності в частині моніторингу ефективності діяльності працівників та реалізації стратегій розвитку.

02-12.2022 р. – консультантка, тренерка в проєкті “Коригування стратегії розвитку ЗВО та прагматизація освіти в умовах війни та зміни юридичної адреси” (програма експертного консультування для ректорів 8 переміщених університетів). Результат: оновлення стратегій розвитку ЗВО та їх структурних підрозділів в умовах війни на період 01.09.2022 – 31.12.2023рр.

04-10.2022 р. – консультантка, тренерка в проєкті “Інструменти стратегічного адміністрування в управлінні ЗВО” – експертно-консультаційна програма для керівництва Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Результат: підвищення управлінських компетенцій керівництва ЗВО в частині стратегічного управління, зокрема, проведення SWOT-аналізу, визначення пріоритетів розвитку, розробка стратегії розвитку та впровадження інструментів моніторингу її реалізації.

04-12.2022 р. – консультантка, тренерка в проєкті “Формування внутрішньої системи якості в частині змісту освіти” (експертно-консультаційна програма для керівництва Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського). Результат: комплексний аналіз освітніх програм, система заходів і формування конкурсних пропозицій 2023.

04-10.2021 р. – координаторка електронного сервісу “Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти”. Створений електронний сервіс для забезпечення повної автоматизації, прозорості та неупередженості процедури вибору індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами всіх рівнів освіти в ДонНУ імені Василя Стуса.

04-12.2022 р. – координаторка електронного сервісу “Синергія успішних” Створена інтегрована інформаційна платформа для зміцнення конструктивних відносин та комунікації між університетом, роботодавцями, абітурієнтами та випускниками) в ДонНУ імені Василя Стуса.

12.2021-10.2022 рр. – координаторка проєкту “Соціальне підприємництво – партнерство заради змін”. Відкрита нова магістерська ОП «Соціальне підприємництво». Напрацьована спеціальна програма підтримки соціальних підприємців з Вінницькою міською радою.

12.2021-10.2022 рр. – гарант програми, координаторка проєкту “Відбудова України після перемоги”. Мета проєкту: підготовка фахівців для післявоєнної відбудови України шляхом впровадження міждисциплінарної освітньої програми “Управління постконфліктними територіями” в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у співпраці з Командою реформ при Міністерстві економіки.

Всеукраїнські, регіональні, університетські проєкти:

2016-2022  рр. – авторка ідеї, керівниця, тренерка І – V Всеукраїнської школи публічної політики і адміністрування. https://www.facebook.com/schoolofpublicpolicyadmintration/

15.11-03.12.2021 р. – авторка ідеї, керівниця, тренерка Школи управління змінами. Програма підвищення кваліфікації “Стратегічні інструменти адміністрування в управлінні ЗВО” для деканів факультетів/директорів інститутів, завідувачів кафедр “Інструменти стратегічного управління в управлінні ЗВО” . Результати : оновлені довгострокові плани розвитку факультету/інституту, кафедри; розроблені медіа-плани для просування візії факультету/інституту, кафедри.

06.12.2019-06.04.2020 рр. – авторка ідеї, керівниця, тренерка Внутрішньокорпоративної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Майстерня педагогічного мистецтва- «Teaching Art». Результат – розробка міждисциплінарних та міжфакультетських сертифікатних освітніх програм та малих програм, покликаних забезпечити реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій випускників Університету.

14.06.2019 р. – організаторка, тренерка тренінгу з формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти. За підтримки Міністерства освіти і науки України, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інституту вищої освіти НАПН України та Центру дослідження вищої освіти (Чеська Республіка).

18.11-13.12.2019 р. – керівниця програми підвищення кваліфікації для фітосанітарних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

11.03-11.06.2017 р. – керівниця Школи молодого посадовця. Спільний проєкт ДонНУ імені Василя Стуса та Вінницької міської ради реалізується в межах соціальної відповідальності партнерів перед місцевою громадою за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

02-12.2017 р. – авторка ідеї та координаторка проєкту соціальної дії «Гуляючи коридорами Стусівського Університету у Вінниці», який був реалізований за фінансової підтримки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради, Британської Ради в Україні в межах програми «Активні громадяни», ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», у партнерстві з ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» та ГО «Лабораторія актуальної творчості».

СТАЖУВАННЯ (в останні 5 років)

червень 2023 р. – програма підвищення кваліфікації МОН України та НМЦ щодо розроблення та екпертизи завдань ЄФВВ «основи тестології та розробки тестових завдань» і практична частина (розробка та експертиза тестів з політології та міжнародних відносин). Сертифікат, 1 кредит ЄКТС.

01-31.07. 2022 р. – Internship in NAWA-program of Faculty of Artes Liberales at Warsaw University (Poland). Certificate dated 08.2022.

15.11-03.12.2021р. – Школа управління змінами. Програма підвищення кваліфікації «Інструменти стратегічного управління в менеджменті ЗВО». Сертифікат тренера.

15 -16.04.2021 р. – спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації “Творення ефективної команди” для головних керівників  Держпродспоживслужби у Вінницькій області. 6 годин/ 0,2 кредита ЄКТС. Сертифікат тренера.

28.10-03.11.2021 р. – спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації “Розробка та впровадження стратегії розвитку” для лінійних керівників управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. 5 годин/ 0,2 кредита ЄКТС. Сертифікат тренера.

15.11-03.12.2021 р. – Університетська внутрішньокорпоративна програма підвищення кваліфікації “Інструменти стратегічного управління в менеджменті ЗВО”. 150 годин/ 5 кредитів ЄКТС. Сертифікат керівника програми, тренера.

04-29.11.2019 р. – участь у міжнародному проєкті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» (м. Варшава, м. Краків, Польща). Вид документа: сертифікат від 29.11.2019 р.

30.03-07.04.2019 р. – стажування в Університеті Кардіфф Метрополітан (Уельс, Велика Британія). Вид документа: сертифікат від 05.04.2019. Тема: по програмі Erasmus+

2018 р. – Університет Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чеська республіка). Сертифікат від 16.11.2018 р. Тема:  Участь у повній навчальній програмі «Відкритий університет. Процеси інклюзії в університетському середовищі», у межах проєкту «Прогресивне управління університетом (в обсязі 30 годин).

28.02-07.03.2018 р. – Університет Кардіфф Метрополітан (Уельс, Велика Британія).  Вид документа: сертифікат від 07.03.2018р. Тема: «Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні».