Освіта

2003 – доктор сільськогосподарських наук (генетика).

1994 – кандидат сільськогосподарських наук (технологія виробництва продукції тваринництва).

1988 – інженер-технолог молочної промисловості.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – нині – проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет.

2003‒2018 – завідувач кафедри екотрофології, Білоцерківський національний аграрний університет.

Громадська діяльність

Член ГО «Інноваційний університет».

Член ГО «Платформа Європейських Студій для Сталого Розвитку».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Екологія харчування, екотрофологія. ДНК-технології в тваринництві і рослинництві. Збереження біорізноманіття в агроекосистемах. Забезпечення якості вищої освіти.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Стратегічний план розвитку Білоцерківського національного аграрного університету на 20020-2025 рр.».

Реалізовані грантові проєкти

2005 – Європейський грант індивідуальної мобільності, Гіссенський університет ім. Ю. Лібіха, Німеччина.

2005–2006 – грант уряду США ім. В. Фулбрайта. Назва проєкту: «Екотрофологія як нова система гуманістичних знань у вищій школі», Університет Каліфорнія-Девіс (США).

2010 – Європейський грант ENDURE. Назва проєкту: «Адаптація методології ОЖЦ у сільськогосподарській практиці в Україні для оцінювання впливу пестицидів на біорізноманіття».

2009–2012 – проєкт Сьомої Рамкової програми ЄС «ВІО-ВІО – Індикатори біорізноманіття в системах органічного та низьковитратного сільського господарства», координатор в Україні.

2013–2017 – проєкт Темпус IV «QANTUS – Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів», відповідальна особа.

2019–2021 – проєкт МОН «Розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах за замкнутого водопостачання», науковий керівник.

2019 – українсько-чеський проєкт «Підтримка потенціалу університетської молоді України в освітній та дослідницькій діяльності», відповідальна особа.

2019–2020 – українсько-чеський проєкт «Міжуніверситетське співробітництво як інструмент підвищення якості в університетах України», відповідальна особа.

2019–2022 – проєкт Еразмус+ Жана Моне Посилення студій та досліджень Європейського Союзу зі смарт, стійкого та інклюзивного зростання в українських університетах, виконавець.

2020–2021 – українсько-чеський проєкт «AgriScience – Розширення наукового потенціалу та співпраці українських університетів у сфері аграрних наук», відповідальна особа.

2020–2023 – проєкт Еразмус+ КА2 «ClimEd – Навчання на місцевому, національному та регіональному рівнях з питань кліматичного обслуговування, адаптацій до кліматичних змін та пом’якшення їх впливу», відповідальна особа.

Стажування

2001 – Гіссенський університет ім. Ю. Лібіха, Німеччина, проєкт Темпус-Тасіс «Стале управління харчовим ланцюгом в Україні».

2002 – Ліонська ветеринарна школа, Франція, проєкт Темпус-Тасіс «Стале управління харчовим ланцюгом в Україні».

2009 – Празький Університет природничих наук (Чехія), проєкт Темпус ІІІ «Концепція сталого розвитку у підготовці фахівців аграрного сектору».

2010, 2012 ‒ Науково-дослідна станція з агроекології і сільського господарства «Агроскоп» (м. Цюрих, Швейцарія), проєкт FP7 EC «ВІО-ВІО – Індикатори біорізноманіття в системах органічного та низьковитратного сільського господарства».

2010 – Університет Екстрамадура(Іспанія), проєкт FP7 EC “ВІО-ВІО”.

2011 – Національний науково-дослідний інститут сільського машинобудування, водного та лісового господарства INRGREF (Туніс), проєкт FP7 EC “ВІО-ВІО”.

2012 – Програма Балтійських Університетів, семінар «Добробут екосистем і стале сільське господарство» (Рогов, Польща).

2014 – Університет природничих наук життя BOKU (Відень, Австрія), проєкт Темпус ІV «QANTUS – Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів».

2016, 2017 – Ягеллонський університет (Краків, Польща), проєкт Темпус ІV QANTUS.

2017 – Варшавський університет природничих наук (Польща), проєкт Темпус ІV QANTUS.

2019 – Варшавський університет, Ягеллонський університет (Польща), проєкт «Інноваційний університет і лідерство» фаза V.