Третій день Школи розпочався презентацією кращих практик Українського католицького Університету у запровадженні та реалізації міждисциплінарних освітніх програм!

Перший проректор УКУ кандидат філософських наук, доцент Тарас Добко поділився політиками університету з розвитку міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх і освітньо-наукових програм!

Так, за його словами, одним із основних принципів є цілісний розвиток студента: «Університет плекає свободу, відповідальність та усвідомлений вибір студентом основної та індивідуальної освітньої траєкторії. Також для УКУ є дуже важливим принципом інтеграція студентів різних спеціальностей, щоби вони співпрацювали і створювали цікаві студентські командні проєкти на перетині різних дисциплін, – наголосив Тарас Добко. – Ми вже переконалися, що найкращим середовищем для цього є бакалаврські міждисциплінарні освітні програми. Саме завдяки цьому досвіду людина згодом буде мати можливість будувати вільне, відповідальне, зріле і вдячне життя у суспільстві»!

Окрім того пан Тарас відзначив, наскільки важливою для Університету є взаємодія і солідарність між факультетами, створення міжфакультетських викладацьких спільнот та наукових команд. І зауважив, що УКУ не боїться проводити численні освітні експерименти, у тому числі через широкий вибір вибіркових курсів та сертифікатних програм!

Детальніше про практичне втілення цих принципів розповідали керівники освітніх програм та шкіл Українського Католицького Університету!

Наталія Ковальчук, кандидат історичних наук, доцент, керівниця бакалаврської міждисциплінарної програми «Artes Liberales», розповіла про створення та імплементацію цієї моделі, що об’єднує в собі три гуманітарні спеціальності (“Історія”, “Культурологія”, “Філологія”), та дозволяє студентам будувати власні міждисциплінарні траєкторії навчання, а також засвоювати незамінні практичні навички та досвід необхідний для професійної діяльності!

Юрій Підлісний, доктор філософії, керівник бакалаврської міждисциплінарної програми «Етика – Політика – Економіка» поділився тим, як була створена і розвивається програма. В основі програми є кілька важливих чинників, зокрема, академічне перехрестя – вивчення суспільно-політичних та економічних процесів на перетині трьох галузей: Етики, Політики, Економіки. Не менш вагомою є аксіологічна перспектива – пріоритет гідності людини, моральних цінностей та спільного блага в аналізі політики і економіки. А також практична складова: навчання через досвід – нерозривне поєднання теорії та практики!

Проблемами та викликами магістерської міждисциплінарної програми «Історія і культурна спадщина» поділився керівник програми, кандидат історичних наук, доцент, Богдан Чума. Він розповів про три траєкторії нових пропозицій до вивчення історії на магістерських програмах на перетині з іншими дисциплінами, що допоможе студентам імплементувати знання історії та класичних мов у широкій професійній сфері!

Олена Кулигіна, керівниця Магістерської програми з медіакомунікацій Школи журналістики та комунікацій УКУ поділилась досвідом, як застосування міждисциплінарного підходу під час навчання не лише позитивно вплинуло на практичні навички студентів, а також привернуло цього року увагу абітурієнтів з багатьох спеціальностей, зокрема, соціології, політології, історії, маркетингу, філософії, соціальної роботи. Завдяки різноманітному досвіду абітурієнтів та великій кількості міждисциплінарних навчальних дисциплін та сертифікатних програм студенти створюють унікальні комплексні проєкти на запит багатьох компаній, громадських організацій та бізнесу ще під час навчання в університеті!

#Інноваційний_Університет #ІУ_Літня_Школа #Міжнародний_фонд_досліджень_освітньої_політики