З метою удосконалення компетентностей викладачів і здобувачів освітньо-професійних програм «Маркетинг» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти у рамках функціонування гуртка з формування якості освіти кафедри маркетингу в дистанційному режимі, додатку Teams MS відбувся вебінар на тему «Особливості акредитації освітніх програм здобувачів PhD. Засади і комунікаційне забезпечення академічної і дослідницької доброчесності». Цей віртуальний освітній захід проведено у рамках функціонування Відділу цифрових компетенцій, лабораторії Digital Marketing Lab Навчально-наукового центру маркетингових цифрових технологій НТУ «Дніпровська політехніка».

Спікером заходу виступив завідувач кафедри маркетингу, член Галузевої експертної ради 07 «Управління та адміністрування» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доцент Сергій Касян.Вебінар став у нагоді проєктним групам і гарантам бакалаврських і магістерських програм. Зміст події відображає особливості підготовки здобувачів PhD, магістрів в Україні та за кордоном, технологію організації проєктної діяльності, що сприяє удосконаленню основних складових акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

Присутні ознайомилися з елементами сучасної докторської підготовки, серед яких слушно виокремлено: значущість започаткування докторських шкіл та кафедральних директорів PhD програм, залучення до викладання на освітніх програмах професорів із публікаціями в топових журналах, розвиток програм Visiting Professor, професійний розвиток майбутнього доктора філософії, інтенсифікація спілкування аспірантів і магістрів між собою. Вдало висвітлено Зальцбургські принципи і рекомендації / SALZBURG Principles & Recommendations (2005, 2010). Ці положення спрямовані на розвиток через оригінальні дослідження, урахування ключової ролі наукового керування та оцінювання, забезпечення критичної маси досліджень та інтернаціоналізації. Зокрема, магістри, які навчаються за магістерською програмою «Маркетинг», визначили переваги вступу і навчання в аспірантурі НТУ «Дніпровська політехніка», що є корисним при формуванні успішної професійної і наукової кар’єри.

При цьому у вебінарі використано методичні напрацювання викладачів теоретичної частини курсу підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність».

Під час вебінару Сергій Касян слушно наголосив на розвитку загальних компетентностей (Transferable Skills), таких як: комунікація, робота в команді, підприємництво, управління проєктами, права на інтелектуальну власність, етика, стандартизація тощо. Підкреслено значущість дотримання Етичного кодексу ученого, що комплексно відображає етичну підготовку науковців, моральні виміри науки, соціальну відповідальність ученого. Спікер доцільно звернув увагу на системне дотримання засад академічної доброчесності, які відображено у Кодексі Академічної Доброчесності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Доповідач також висвітлив складові комунікаційного забезпечення академічної і дослідницької доброчесності, що полягають у забезпеченні переваг культури дослідницької доброчесності, демонстрації лідерства щодо належних дослідницьких практик. Це дає змогу забезпечити успішне запровадження діджитал-стратегій ЗВО та позитивне сприйняття різними сегментами українського суспільства концепції академічної доброчесності / Academic Integrity.

З урахуванням просторових та віртуальних наукових і освітніх викликів поставлено низку запитань і відбулася цікава дискусія.

Вебінар проведено в межах реалізації практичної складової курсу підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність». Організатори курсу підвищення кваліфікації: Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, ГО «Інноваційний Університет», благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики».