Освіта

1986–1991 рр. – Фізика, диплом спеціаліста, Запорізький державний університет.

1992–1999 рр. – 01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектриків, аспірантура, Запорізький державний університет. 

2018–2020 рр. – 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти, докторантура, Запорізький національний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

1999–2009 рр. – зав. аспірантури і докторантури, доцент кафедри фізичного матеріалознавства Запорізького національного університету.

2009–2018 рр. – начальник науково-дослідної частини, доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалів Запорізького національного університету.

2018–2020 рр. – докторант, доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалів Запорізького національного університету.

2021 рік по теперішній час – професор кафедри загальної та прикладної фізики, координатор освітньо-наукових PhD-програм Запорізького національного університету.

Громадська діяльність

2019 р. по теперішній час – член ВГО «Інноваційний університет».

2019 р. по теперішній час – член Української асоціації дослідників освіти (з 2021 року – член правління).

2020 р. по теперішній час – член Української науково-дослідницької асоціації.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Реформування системи вищої освіти України, теоретичні та практичні аспекти підготовки докторів філософії, професійний розвиток науково-педагогічних працівників, підготовка майбутніх вчителів з природничих наук.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 рр. – Фаза V: “Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету”. Тема мікропроєкту: «Формування європейської проектної культури в академічному середовищі (кейс Запорізького національного університету)».

Реалізовані грантові проєкти

2017–2020 рр. – EUROPROC, № 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Project Culture» за програмою Еразмус+.

2021 р. – «Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії», грант Міжнародного фонду «Відродження» та посольства Швеції в Україні

Стажування

2008 р. – Університет дю Мен (м. Ле Ман, Франція) в якості  Рrofesseur invité в рамках укладеної угоди та Контракту.

2018 р. – Університет Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чехія) за програмою «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» в рамках міжнародного проєкту «Прогресивне управління університетом».

2019 р. – Варшавський (м. Варшава) та  Ягеллонський (м. Краків) університети (Польща) за програмою «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» в рамках міжнародного проекту «Інноваційний університет і лідерство».

2023 р. – Даремський університет (м. Дарем, Велика Британія за програмою академічної мобільності в рамках міжнародної програми підтримки українських університетів «Twinning».