Вивчення Модулю ІІ. Науково-педагогічні працівники: лідерство на ІІ Зимовій школі «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта»!

Насичений другий День, 05 лютого 2022 р. занять ІІ Зимової школи «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта», що відбувалася у форматі #TED, було присвячено нетворкінгу і вивченню Модулю ІІ. Науково-педагогічні працівники: лідерство!

На початку слухачі інтерактивно взаємодіяли з доповідачем Григорієм Мозолевичем – керівником експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій МОНУ. Тема обговорення: «Можливості залучення учених до інфраструктурної підтримки участі України в програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»!

У межах Змістовного модулю ІI.І. «Креативне лідерство: що це таке і чому це важливо для L&D?» проблемну лекцію провели Наталія Кравчук – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та дипломатії Західноукраїнського національного університету, експертка з проектування та дизайну освітніх форматів і міждисциплінарних освітніх програм та Олег Луцишин – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій, координатор Інституту креативних студій, Західноукраїнський національний університет. У ході проблемної лекції у цікавому форматі на Школі разом зі слухачами обговорено сутність креативного лідерства і його важливість для проектування освітнього середовища. Учасники з’ясували технології поєднання креативного лідерства і дизайну освітніх форматів. Також висвітлено Self-Learning у контексті застосування для лідерів ХХІ-го століття!

Проблемну лекцію в межах Змістовного модуля II.IІ. «Обличчя інституційного лідера: рахунок 2:1» успішно провели Олена Ковальчук – доктор педагогічних наук, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки, член правління ГО УАДО і Тетяна Медіна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Спікерки цікаво і змістовно проаналізували із присутніми глобальні практики лідерства, що здійснено на матеріалах дослідження Амстердамського гуманітарного університету. Розкрито обличчя лідерського потенціалу ЗВО України: рахунок відкрито! Дуже влучно описано на матеріалах дослідження, проведеного методом глибинного інтерв’ю серед представниць (-ків) найвищих адміністративних посад у закладах вищої освіти феномен «скляної стелі» у закладах вищої освіти України. Також слухачі в інтерактивній формі описали гендерні особливості кар’єри в STEM, правильно виокремлено хто і що впливає на її траєкторію!

Варто відмітити, що у межах Змістовного модуля II.IІІ. «Лідер і команда в освіті» Теодозія Яцишин, доктор технічних наук, професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу інтерактивно провела діалог із присутніми за темою застосування технологій Lean-менеджменту в освітній сфері. Слухачі познайомилися із сутністю Kaizen, оптимізацією витрат ресурсів в освітньому процесі, навчилися будувати діаграму Ісікави під час розв’язання нагальних проблем організації змішаного навчання!

Пані Ірина Сліпухіна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної та прикладної фізики Національного авіаційного університету, головна наукова співробітниця Національного центру «Мала академія наук України», як спікер у рамках Змістовного модуля ІI.ІV. «Місто та Університет: перспективи взаємодії» доцільно обговорила з учасниками Школи особливості проєкту «Інноваційний потенціал взаємодії місто та університет», взаємодію міста та університету. Вона наголосила на провідній ролі університету для створення креативної економіки міста. Присутнім запам’ятався інтерактив «Відкритий університет», коли слухачі у командах обґрунтовували пропозиції просування послуг університету!

Чудова інноваційна атмосфера у колі освітян, науковців-однодумців, більше 40 учасників зі всієї України, які відкриті до особистісного розвитку, лідерства та ефективної комунікації!!!

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_школа

#ПсихологічнийРозвитокОсобистості #Лідерство #ДуальнаОсвіта