ОСВІТА

2003 р. – доктор економічних наук (спеціальність 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини), Київський національний університеті імені Тараса Шевченка.

1993 р. – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.01 – політична економія), Львівський державний університеті ім. Івана Франка.

1990 р. – Тернопільський інститут народного господарства (спеціальність фінанси і кредит).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

2015 р. – Заслужений працівник освіти України

2015 р. – академік Академії наук вищої школи України.

2021 р. по теперішній час – помічник проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2022 р. по теперішній час – член Комітету освітньої програми “Еконофізика” для здобувачів першого «бакалаврського» рівня вищої освіти факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2012 р. по теперішній час – член Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019 р. по теперішній час – член ГЕР 29: міжнародні відносини.

2018 р. по теперішній час – професор кафедри міжнародного бізнесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

2018 р. по теперішній час – професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

2015 р. по теперішній час – надзвичайний професор Вищої Школи Економіко- Гуманітарної (WSEH), Бяльско-Бяла, Польща.

2012-2021 рр. – заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2012-2021 рр. – заступник голови Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2016-2020 рр. – член Постійно комісії Вченої ради з питань міжнародного співробітництва.

2016-2019 рр. – Голова підкомісії з Міжнародних економічних відносин (292) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Член комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) – Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку (Наказ Державної служби якості освіти України № 01-12/22 від 25 травня 2021 р.).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2010 р. – ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».

2022 р. – ВГО «Інноваційний університет».

2022 р. – ГО «Українська Асоціація Зовнішньої Політики».

2023 р. – ГО «Прогресильні».

22.02-23.02.2019 р. – Експерт Комітету з економічних та фінансових питань Міжвузівської конференції «Модель ООН» під патронатом історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

02.2018-11.2019 рр. – позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Дослідження проблем фінансової глобалізації, геоекономіки, міжнародних валютно-фінансових відносин, питання фінансової математики у міжнародному бізнесі, методології міжнародних кон’юнктурних досліджень, технічний та фундаментальний аналіз, міжнародної економічної безпеки, еконофізика.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2022-2023 рр. – VI Фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза VI: Моделі університетської автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Тема проєкту: «Постмодерністська концепція автономії університету: інституційно-організаційна реструктуризація».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

2022 р. – член і один із ініціаторів створення Міжнародної дискусійної платформи з питань розвитку в Україні досліджень в галузі міжнародної економіки (Національна Академія наук України ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Науково-дослідний фінансовий інститут, Академії фінансового управління, Відділ державних фінансів, Сектор міжнародних фінансових досліджень).

2015 р. – учасник проєкту «Забезпечення якості вищої освіти та розробка навчальних програм» у рамках партнерства між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом міста Констанц, співпраці зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Конференцією ректорів вищих навчальних закладів Німеччини.

СТАЖУВАННЯ

2023 р. – підвищення кваліфікації  від ГО “Прогресильні” на тему: “ПРОГРЕСИЛЬНЕ ВИКЛАДАННЯ: складові системи якості вищої освіти”. 15.03-19.04.2023 (30 годин). Сертифікат ПВ-0783 від 1 травня 2023 р. (Виступ 15.03.23 в якості спікера на тему: Стандарти освіти. Чіткі рамки чи гнучкість?).

2023 р. – підвищення кваліфікації в межах проєкту «Студії публічної дипломатії 5.0» за програмою «Європейські студії: дипломатія, політика, право, економіка, комунікації».

2023 р. – КНЕУ ім. В. Гетьмана, програма «Акредитаційний коучинг» (180 год). (Сертифікат № 0688 від 27.06.2023 р.).

2022 р. – Варшавський та Ягеллонський університети, «Інноваційний університет і лідерство. Фаза VI: Моделі університетської автономії та університет в системі освіти впродовж життя».

2022 р. – тренінг Національного агентства спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council Україна «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід» для членів галузевих експертних рад. 31 січня, 3 лютого 2022. (30 год.) (Сертифікат № 0130 (QAA)/2022).

2022 р. – ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», програма «Вступ у Дата Сайнс» (120 год.). Свідоцтво 12СС 02070884 / 070545-22. Реєстраційний номер 126 вид 29.04.2022 р.

11-14.07.2022 р. – учасник проєкту від компанії «Uni-Biz-Bridge Camp», зокрема і її конкурсної частини World Cafe на тему: “Університет майбутнього після перемоги”, (13 год.).

2021-2022 рр. – навчання на програмі  навчального курсу «Дипломатія: етикет, протокол, ділова та міжкультурна комунікація». 06.11.2021-23.01.2022 (60 год.). / Проєкт «Експертний центр «Дипломатія: міжнародні відносини, етикет, протокол» за підтримки Української асоціації зовнішньої політики. Київ, Україна. Сертифікат;

2020 р. – освітній онлайн-проєкт для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання». 03-07.08.2020. UGEN, JTI, Україна. Сертифікат.

21-22.08.2020 р. – організація навчального процесу. Новий освітній простір. МОН України, ІПП. За темами: «Візуалізація навчального контенту за допомогою майндмепінгу, або як навчати цікаво та захоплююче» (сертифікат №673081718) та «Фінансова грамотність» (сертифікат №673081719).

14.09.2020 р. – тренінг «Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт – не мрія, а реальність!». ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн». Сертифікат Серія № DE-32-1409202017-12484.

16.10-16.11.20 р. – підвищення кваліфікації НПП за Програмою освітнього лідерства для викладачів ЗВО. Київський університет імені Бориса Грінченка. Сертифікат № 1383/41.

2019 р. – ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», програма «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача», (108 год.). Свідоцтво 12СС 02070884/068920-19. Реєстраційний номер 119 від 29.03.2019 р.