Метою дослідження є забезпечення креативності комунікацій між
університетами та підприємцями для проведення наукових досліджень з
метою формування інноваційних бізнес-ідей та підвищення ефективності їх
комерціалізації.
Тези доповіді підготовлені для участі в Конференції «Актуальні питання
розбудови науково-дослідницької інфраструктури», 28 лютого 2022 року, м.
Харків, на базі Науково-дослідного інституту правового забезпечення
інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.
Доповідь присвячена дослідженню проблем конкурентоспроможності
наукових досліджень для створення інноваційних бізнес-ідей у взаємодії
університет – підприємець. Наукові дослідження пропонується здійснювати
спільно в рамках екосистеми «Університет – Підприємець». Забезпечення
креативності в рамках цієї екосистеми для формування інноваційних бізнесідей пропонується забезпечувати за рахунок дуальної освіти та долучення до
Європейських досліджень в рамках проєктів Erasmus+, Horizon Europe and
Euratom, інших.

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа #Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України @youngscientists.ua #Stoprussia #stopwar #standwithUkraine #We_will_win_the_aggressor_russia